Øget kvalitet og jobsikkerhed i Rengøring & Kantiner

Slagelse.News – »Ud af vores i alt cirka 130 medarbejdere er 10 allerede blevet faglærte rengøringsteknikere ved hjælp af voksenlærlingeordningen. Og yderligere syv er i gang med deres uddannelse. Vi håber, at flere vil følge den vej,« lyder det fra Rengøring & Kantiner i Slagelse Kommune.

"Øget kvalitet og jobsikkerhed i Rengøring & Kantiner"

Modregning som følge af ægtefælle afskaffes

Zand.News – »Jeg er selvsagt enormt glad for at vi nu vinker helt farvel til modregning i social pension på grund af partners arbejdsindtægt. Det kommer op mod 100.000 danskere til gode, som dermed ikke længere vil blive straffet økonomisk, fordi deres ægtefælle eller samlever arbejder,« lyder det fra siger beskæftigelsesministeren.

"Modregning som følge af ægtefælle afskaffes"

Succes med at støtte borgere med kognitive udfordringer

Slagelse.News – »Vores virksomheder rundt om i kommunen mangler arbejdskraft, og selv om man har en kognitiv funktionsnedsættelse har man jo masser, man kan bidrage med på arbejdsmarkedet. Det har Jobcenteret, de deltagende virksomheder og alle de borgere, der nu er i arbejde, om noget bevist gennem projektet,« lyder det fra førsteviceborgmester Jane Dahl (K) i Slagelse Kommune.

"Succes med at støtte borgere med kognitive udfordringer"

Jordemødre får lønløft af Region Sjælland

Zand.News – »Vi er glade for den gode dialog med Jordemoderforeningen og deres villighed til at være med til at løse udfordringerne på fødeområdet. Vi håber naturligvis på, at disse lønstigninger får effekt, så vi igen kan få en mere stabil planlægning af fødsler på vores fødesteder til glæde for både jordemødre og de fødende kvinder,« lyder det fra Region Sjællands koncerndirektør.

"Jordemødre får lønløft af Region Sjælland"

»Tal SOSU-faget op!«

Læserbrev: »Flere gange har buddene på løsninger desværre bygget på den samme forkerte præmis: Nemlig præmissen om, at Social- og Sundhedshjælper er et job, som enhver kan klare. Hvis man ikke kan blive til andet, kan man altid blive Social- og Sundhedshjælper. Og at man eksempelvis derfor sagtens kunne hive unge kontanthjælpsmodtagere ind i ældreplejen for at imødekomme manglen på ansatte.«

"»Tal SOSU-faget op!«"

Nyt tilbud skal tiltrække nyuddannede sygeplejersker

Zand.News – Nyuddannede sygeplejersker får nu mulighed for at vælge en ansættelse, der samtidig er et alsidigt efteruddannelsesforløb. Det skal give nyuddannede en bedre overgang fra uddannelse til fuldtidsarbejde og medvirke til at gøre det mere attraktivt for nyuddannede sygeplejersker at tage job og blive i Region Sjælland.

"Nyt tilbud skal tiltrække nyuddannede sygeplejersker"

Ukrainere får hurtig adgang til arbejdsmarkedet

Zand.News – »Mange ukrainere i Danmark ønsker at komme i arbejde. Samtidig hører vi fra virksomhederne, at de mangler folk. Men sagsbehandlingen af deres opholdstilladelse tager lidt tid. Derfor har jeg i dag truffet en beslutning om, at folk, der ansøger om opholdstilladelse efter særloven, kan ansættes allerede fra på fredag,« lyder det fra udlændinge- og integrationsministeren.

"Ukrainere får hurtig adgang til arbejdsmarkedet"

Samarbejdsaftale om et rummeligt arbejdsmarked

Slagelse.News – »Med indgåelsen af aftalen med KLAPjob får vi nu en stærk samarbejdspartner, der sammen med de gode folk i Jobcenter Slagelse kan hjælpe os til at sikre, at flere borgere kan få et aktivt arbejdsliv hos vores virksomheder – uanset hvilke udfordringer de måtte have,« fortæller borgmesteren.

"Samarbejdsaftale om et rummeligt arbejdsmarked"