Efterlyser flere rigtige turister på Vestsjælland

Slagelse.News – »Det gælder ikke kun om at tiltrække så mange gæster som muligt, men om at få kontakt til “de rigtige gæster” – dem, der forstår at sætte pris på vores sted og dermed også er villige til at styrke økonomien i vores oplevelsesunivers,« sagde destinationsdirektøren, da han besøgte den konservative vælgerforening.

"Efterlyser flere rigtige turister på Vestsjælland"

Udbetaling af feriepenge og tilskud til ydelsesmodtagere

Zand.News – En bred aftale i Folketinget medfører blandt andet en delvis udbetaling af indefrosne feriemidler svarende til tre ugers ferie og et skattefrit engangstilskud på 1.000 kroner til ydelsesmodtagere. Dertil kommer andre pakker til lønmodtagere, selvstændige og virksomheder.

"Udbetaling af feriepenge og tilskud til ydelsesmodtagere"