P-plads eller udvikling af Antvorskov Kloster

Slagelse.News – Skal Antvorskov Kloster være en p-plads? Eller er det ved at være tid til at tale Antvorskov op til et historisk fyrtårn på Sjælland. Byrådet er nu enige, og Kulturudvalget skal nedsætte en arbejdsgruppe. Men du kan også være med i en Facebookgruppe.

"P-plads eller udvikling af Antvorskov Kloster"

Besættelsen af Korsør og Slagelse den 9. april 1940

Slagelse.News – »Jeg, der den Gang ogsaa var Redaktør, har Dagene derpaa staaet i Vestsjællands Social-Demokrat’s Redaktion og set de første Elitetropper marchere ad Schweizerpladsen, medens de med overlegne Smil pegede paa Bladets Bygning og røbede deres nazistiske Forventninger.«

"Besættelsen af Korsør og Slagelse den 9. april 1940"