Befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse stiger

Zand.News – »Der er en mindre stigning i satserne i år, hvilket skyldes, at vi forventer en beskeden stigning i benzinprisen fra i år til næste år. Derudover forventes udgifterne til vedligeholdelse af transportmiddel også at stige lidt,« lyder det fra Skatterådet.

Skatterådet har netop fastsat satserne for befordringsfradrag og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, og borgere kan se frem til en mindre stigning i satserne i det kommende år. Det skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Fradraget gælder for egen bil og offentlig transport

Omkring 1,2 millioner borgere benytter sig hvert år af muligheden for fradrag i forbindelse med transport mellem hjem og arbejdsplads. Derudover modtager mange også godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Skatterådet har tirsdag 21. november fastsat de nye satser for 2024.

»Der er en mindre stigning i satserne i år, hvilket skyldes, at vi forventer en beskeden stigning i benzinprisen fra i år til næste år. Derudover forventes udgifterne til vedligeholdelse af transportmiddel også at stige lidt. Alt det bliver taget med i en samlet beregning og påvirker naturligvis satserne i en opadgående retning,« siger Jane Bolander, der er formand for Skatterådet.

Satserne bliver i overensstemmelse med lovgivningen beregnet ved kørsel i bil, uanset om borgerne benytter offentlig transport eller andet. Hvert år fastsættes satserne for det kommende år af Skatterådet.

Skatterådet har taget afsæt i en benzinpris på 15,94 kr./l. ved beregningerne af satserne for 2024. Ved fastsættelse af satserne indgår der i beregningerne også et skøn over omkostninger til bilens vedligeholdelse, der blandt andet omfatter udgifter til service, udskiftning af sliddele, afbalancering af dæk, supplerende rustbehandling og forsikringer med videre.

Befordringsfradrag ved kørsel over 25 kilometer

År 2023:
Sats for kørsel mellem 25-120 kilometer: 2,19 kroner pr. kilometer.
Sats for kørsel over 120 kilometer: 1,10 kroner pr. kilometer.

År 2024:
Sats for kørsel mellem 25-120 kilometer: 2,23 kroner pr. kilometer.
Sats for kørsel over 120 kilometer: 1,12 kroner pr. kilometer.

Reglerne for befordringsfradrag er uændrede, så der er fortsat ikke fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset, hvilket transportmiddel man bruger.

De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner, får fortsat ikke nedsat satsen ved kørsel udover 120 kilometer.

Skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil

År 2023:
For de første 20.000 kilometer: 3,73 kroner pr. kilometer.
Sats for kørsel over 20.000 kilometer: 2,19 kroner pr. kilometer.

År 2024:
For de første 20.000 kilometer: 3,79 kroner pr. kilometer.
Sats for kørsel over 20.000 kilometer: 2,23 kroner pr. kilometer.

Skattefri kørselsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den nødvendige kontrol hermed. Reglerne for dette er uændrede.

Satsen for udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel på egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul er skønsmæssigt fastsat til 0,62 kroner pr. kilometer. Det svarer til en stigning på 1 øre. Stigningen i satsen tager afsæt i den procentvise ændring i forbrugerprisindekset.

Beregningen af satsen tager afsæt i en benzinpris på 15,94 kr./l. I skønnet over benzinprisen for 2024 er der taget udgangspunkt i den gennemsnitlige benzinpris i 2023, (95 oktan), som er fremskrevet til 2024 i overensstemmelse med forudsætningerne for udviklingen i benzinpriser m.v. i den seneste konjunkturvurdering, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2023. Der er dermed en samlet stigning på 7 øre sammenlignet med sidste år, hvor den var sat til 15,87 kr./l.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Free Images). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/a1zo