Baner vejen for et inkluderende arbejdsmarked

Slagelse.News — »I en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft, er det vigtigt, at alle kan byde ind med deres styrker og kompetencer. Langt de fleste både kan og vil gerne bidrage, uanset sociale, fysiske eller mentale udfordringer,« lød det fra 1. viceborgmesteren i Slagelse Kommune.

En ny taskforce vil skabe job til alle – til gavn for alle. Med deltagelse af indtil videre 20 lokale virksomheder er fundamentet for et mere bæredygtigt og inkluderende arbejdsmarked i Slagelse Kommune lagt. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Stort kickoff-arrangement med lokale virksomheder

I Slagelse Kommune er der nu taget et stort skridt mod at skabe et mere inkluderende arbejdsmarked. Et større antal private virksomheder er, i samarbejde med organisationen Code of Care, Jobcenter Slagelse og andre organisationer, gået sammen om at danne en taskforce af handlekraftige lokale aktører. Det skete ved et stort anlagt kickoff-arrangement på Restaurant Malsk.

Borgere med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer

Både små og større lokale virksomheder har allerede tilsluttet sig initiativet og danner nu rygraden i den nye taskforce, herunder Racket Club Slagelse, Orkla, Scanmetals, JN Meat, Profilservice, Malsk By Bratved og Slagelse Liftudlejning med flere. Disse virksomheder går, i fællesskab med kommunen, nu forrest i arbejdet med at skabe jobmuligheder for borgere med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer.

Carsten Hemmingsen fra Racket Club Slagelse delte ud af sine erfaringer og understregede vigtigheden af at inkludere alle borgere i arbejdsstyrken:

»Vi har en forpligtelse til at hjælpe lokalsamfundet, hvis vi kan. Som virksomheder kan vi give folk en følelse af at høre til og være vigtige – at have værdi. For eksempel er glasset og tæppet det vigtigste inventar for en racket club, og det er blandt andet dét, vores nye medarbejder passer. Så hans “små” opgaver er faktisk utroligt vigtige for vores virksomheds drift. Selvfølgelig får vi arbejdskraft ud af det, men det giver os også mulighed for at prøve nye medarbejdere i små opgaver som vedligeholdelse af baner og let rengøring,« siger han.

Fremtidens fælles vision er klar for udsatte borgere

Kickoff-arrangementet blev åbnet af 1. viceborgmester Jane Dahl (DKF), der bød velkommen og understregede vigtigheden af tværsektorielt samarbejde for at løse rekrutteringsbehovene i kommunen:

»I en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft, er det vigtigt, at alle kan byde ind med deres styrker og kompetencer. Langt de fleste både kan og vil gerne bidrage, uanset sociale, fysiske eller mentale udfordringer. Det her handler ikke kun om værdi for vores virksomheder, det handler om at inklusion og rummelighed er og bør være en kerneværdi for os i Slagelse Kommune,« fortalte Jane Dahl.

Arbejdsmarkedschef Peter Sidelmann talte om virksomhedernes uundværlighed i arbejdet med at få udsatte borgere ud på arbejdsmarkedet, mens direktør Peter Nørgaard fra Code of Care præsenterede organisationens store arbejde og erfaringer med målgruppen.

Afsluttede arrangementet med at udvikle et idekatalog

Efter præsentationen af de deltagende virksomheder blev der arbejdet intensivt med at udvikle task forcens vision, målsætninger og en konkret handlingsplan. Arrangementet afsluttedes med fælles udvikling af et idekatalog, der skal guide det fremtidige arbejde.

Og taskforcens vision er klar: “Vi bygger bro mellem mennesker og gør en forskel, så der skabes job til alle – til gavn for alle”. Tilslutningen til taskforcen er stor, og forventningen er, at endnu flere lokale virksomheder vil melde sig under fanerne den kommende tid.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/4i3e