Baner vejen for et inkluderende arbejdsmarked

Slagelse.News — »I en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft, er det vigtigt, at alle kan byde ind med deres styrker og kompetencer. Langt de fleste både kan og vil gerne bidrage, uanset sociale, fysiske eller mentale udfordringer,« lød det fra 1. viceborgmesteren i Slagelse Kommune.

"Baner vejen for et inkluderende arbejdsmarked"

Justeringer i støtte til socialt arbejde

Slagelse.News — »Vi modtager hvert år rigtig mange gode ansøgninger til frivilligt socialt arbejde gennem §18-puljen. De frivillige gør en stor og værdifuld indsats […]. For at gøre det så nemt som muligt for ansøgerne at søge puljen, har vi netop vedtaget en række tilføjelser til tildelingsmodellen, så rammerne for tildelingen er endnu tydeligere,« lyder det fra Sundhedsudvalg i Slagelse Kommune.

"Justeringer i støtte til socialt arbejde"

Trappe i Halsskov Færgehavn øger sikkerhed

Korsor.News – »Den nye redningstrappe styrker beredskabet og sikrer bedre adgang til vandaktiviteterne for alle til gavn for fællesskabet og de gode oplevelser (i Halsskov Færgehavn ved Korsør, red.). Vi glæder os allerede til sommer og varmere vejr,« lyder det fra formanden for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

"Trappe i Halsskov Færgehavn øger sikkerhed"

Trækampagne med fokus på træers betydning

Slagelse.News – Fredag d. 3. maj kan 1.000 borgere få et rønnetræ med hjem fra indkøbsturen i Slagelse. Initiativet er en del af trækampagnen “Vi elsker træer”, som har til formål at sætte fokus på, at træer kan være med til at modvirke nogle af de negative effekter af klimaforandringerne.

"Trækampagne med fokus på træers betydning"

Lodsejere siger ja til jordundersøgelser

Slagelse.News – »Lavbundsjord udleder forholdsvis meget CO2, og det er typisk også dårlig landbrugsjord. Det er også grunden til, at det er noget vi har fokus på i vores klimaplan. Kan vi samtidig få genoprettet noget natur, så vi både kan forbedre vandmiljøet, skabe flere naturlige levesteder og reducere CO2-udledningen, så begynder det rigtigt at give god mening,« lyder det fra Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune.

"Lodsejere siger ja til jordundersøgelser"

Børn skal forberedes til erhvervsuddannelser

Slagelse.News – »Børn er forskellige og lærer forskelligt. Derfor giver forsøgsordningen mulighed for, at nogle elever i 8. og 9. klasse kan få både den traditionelle undervisning, hvor der fokuseres på blandt andet dansk og matematik, mens andre fag bortfalder fra skemaet, så der i stedet gives plads til mere praksisorienteret undervisning på en erhvervsskole,« lyder det fra Børne- og Ungeudvalget i Slagelse Kommune.

"Børn skal forberedes til erhvervsuddannelser"