Historier og legender

Alle byer har sine egne fortællinger, myter og legender, og nogle er rigtige, mens andre er mere fantasifulde. De har typisk rødder i virkelige begivenheder, hvor noget måske er glemt, og noget andet er føjet til. Sådan er det også i Slagelse Kommune, som måske ikke er Riget i Midten, men er Kommunen i Midten af Riget.

Fra hedensk kultsted til kongeligt møntsted

I oldtiden var Slagelse et hedensk kultsted, og vikingeborgen Trelleborg blev bygget omkring år 980, men biskoppen i Roskilde, Svend Nordmand, opførte allerede en stenkirke i 1000-tallet. I 1000-tallet bliver Slagelse endda nævnt som et møntsted, hvor der blev slået kongelig mønt, og hvor blandt andet møntmestrene Ulf og Fathir udnævnes.

Læs også: Boeslunde – Danmarkshistorie i landsbyformat (del 1), hvor du kan læse om, hvordan man ofrede guld og bronze 800 år før vor tidsregning, men at guldsagerne fra Boeslunde ikke behøver at være de lokales offergaver.

Læs også: Trelleborgs mysterier (del 1). Trelleborg er en vikingeborg, og mange kæder vikinger og vikingeskibe sammen, men hvordan kom skibene ind til Trelleborg? Vestsjælland så anderledes ud i bondestenalderen, hvor Trelleborgbakken lå for enden af en lang fjord.

Læs også: Gamle Skælskør – et historisk postkort. Skælskør har været beboet siden Stenalderen. Det vidner blandt andet Troldhøj om. Senere blev Skælskør købstad – før Slagelse og Korsør. Senere blev byen smadret, men genopbygget. Byen mistede endnu senere sin betydning, men er nu blevet et attraktivt sted at bo.

Antvorskov Kloster kom til i midten af 1100-tallet, hvorpå syge begyndte at rejse til byen for at blive helbredt af munkene. En af disse munke var Hellig Anders. Dermed begyndte der at komme gang i handlen, og i 1280 fik byen sine første købstadsprivilegier.

Læs også: Havnebyen Slagelse – købstaden med de mange havne. Byen Slagelse lå midt et stort opland, hvor der var landeveje til Sorø, Korsør, Skælskør, Kalundborg og Næstved. Det var en fordel for Slagelse, der senere blev til købstad.

Læs også: Antvorskov og historiens luner (del 1). Vi er i 1100-tallet, hvor Valdemar den Store gik i gang med at bygge og føre krige. I 1164 gav Valdemar Johanniterne et stykke land, hvor Antvorskov Kloster blev opført. Det blev det største og mest betydningsfulde kloster i landet og måske i hele Norden.

Hellig Anders Kors rækker 800 år tilbage

Hellig Anders Kors er et krucifiks på Vårby Bakke i Hvilehøj mellem Korsør og Slagelse, som kan føre sin historie tilbage til middelalderen. Bakken ligger midt i en række høje fra bronzealderen. Dog er det nuværende krucifiks fra 1952 en kopi af et ældre fra 1762. Mette Svart Kristiansen skriver, at Hellig Anders var præst i Slagelse, men døde i 1205.

Hellig Anders Kors
Foto: Robert Kronberg / Slagelse Media Hellig Anders Kors. (Foto: Robert Kronberg).

Et af miraklerne i hans liv skete på en pilgrimsrejse til Det Hellige Land, Israel. Anders ville til messe i Jaffa, mens hans rejseledsagere ville hjem til Danmark. En rytter tog Anders med, men han vågnede på Hvilehøj i Slagelse, mens blandt andet Sct. Peders Kirke og kirken forud for Sct. Mikkels Kirke ringede til aftenbøn.

Bønderne rejste derfor et kors på Hvilehøj, men lod det forfalde, hvorpå egnen blev ramt af kvægsyge. Derpå blev der opført et nyt kors, og kvægsygen stoppede.

Vårby Bakke blev i øvrigt besat af 10 tyskere på cykel den 9. april 1940.

Dannebrog kan stamme fra Antvorskov

Alle kender historien om Dannebrog, men de færreste kender til muligheden for, at Dannebrog kommer fra Antvorskov Kloster i Slagelse. Antvorskov var nemlig bailliskap og hovedsæde for Hospitalsbrødrene af Den Hellige Johannes af Jerusalems Orden. Ordenen er mere kendt som enten johanniterridderne fra Malta eller ligefrem malteserridderne.

Johanniterne var formentlig med på korstoget i Estland, og derfor er det ret sandsynligt, at de tabte deres fane eller en kappe ved Fellin i Estland, hvorpå den “faldt ned fra himlen” i 1219 (eller 1208) for øjnene af Valdemar Sejr.

Læs også: Dannebrog fylder 799 år og er måske fra Antvorskov.

Læs også: Eventyret om Dannebrog og væbneren fra Antvorskov.

Erik eller Erik gør Slagelse til købstad

Det var kong Erik Klipping, som angiveligt gav de første købstadsprivilegier i 1280, men Slagelse blev først købstad i 1288. Erik Klipping var i mellemtiden blevet dræbt i Finderup Lade i 1286, og derfor var det sønnen kong Erik Menved, som gav Slagelse de fulde købstadsprivilegier i 1288 og dermed toldfriheden fra 1289.

Erik Menved var blot 12 år, da hans far blev dræbt med 56 stik af ukendte gerningsmænd, og han blev kronet året efter. Dermed var han kun 14 år, da han skænkede Slagelse købstadsprivilegierne i 1288.

Der var faktisk indsat en formynderregering, som blevet ledet af hans mor, Agnes af Brandenburg, og spørgsmålet er derfor, om man kan give Erik Menved æren for Slagelses købstadsprivilegier.

Læs også: Tårnborg og magten i Danmark (del 1), hvor Erik Klipping anklages for at have voldtaget Marsk Stigs kone, mens marsken var i krig.

Sct. Mikkels Kirke som kroningskirke

Det hævdes, at Sct. Mikkels Kirke skulle have været domkirke, og at det ligefrem er en kroningskirke, men nogle påstår, at kroningen skete på torvet. Martin Pavón skriver, at den 6-årige Oluf II blev kronet d. 30. marts 1376 på Gammeltorv i Slagelse, men at kroningsbrevet intet fortæller om, hvor kroningen foregik i Slagelse by.

Spørgsmålet er, om kroningen vitterligt skete med på et marked, når kroninger traditionelt skete i større kirker, og når den flotte, gotiske købstadskirke, Sct. Mikkels Kirke, lå få meter derfra. Kong Olufs mor var i øvrigt Dronning Margrete I.

Læs også: Bisserup – den smukke smuglerhavn. Vi er i 1700-tallet, hvor Holsteinsborg anlagde handelshavnen og forbandt Bisserup By med Bisserup Havn via en vej, men de to bydele bestod af rivaliserende kredse. Først skal vi lige en tur til vikingetiden.

H.C. Andersen og den gamle latinskole

H.C. Andersen gik i “gymnasiet” i Slagelse by, men dengang hed det latinskole. Den gamle latinskole bliver brugt som kirkekontor af Sct. Mikkels Kirke, men H.C. Andersen kom i en anden bygning. Slagelse Latinskole nævnes første gang i år 1507, men der var den på Antvorskov Kloster, og i 1616 flytte den til sin nuværende placering ved Sct. Mikkels Kirke.

Både H.C. Andersen og B.S. Ingemann var elever, men undervisningen blev flyttet til Bredgade i 1809, og i 1852 blev skolen nedlagt, hvorpå Slagelse Realskole blev oprettet. I øvrigt fortælles det ofte, at H.C. Andersen kaldte Slagelse for Plagelse, fordi byen var kedelig, men han kaldte faktisk byen for Plagelse, fordi hans latinlærer var en plage.

Juletræet stammer også fra Slagelse

H.C. Andersen havde to værelser på Holsteinborg Gods, og disse værelser er stort set urørte den dag i dag, fortæller godsejer, hofjægermester Ulrich greve Holstein-Holsteinborg. Danmark første juletræ blev i øvrigt tændt på Holsteinborg i julen 1808.

Grevskabet Holsteinborg blev oprettet i 1708, men bygningsanlæggets historie går tilbage til omkring år 1200, hvor stedet var et forsvarsværk, som skulle beskytte et nærliggende flådestøttepunkt.

Derpå tilhørte bygningerne Roskilde Bispestol i perioden 1357-1536, hvorpå adelsslægten Trolle overtog godset i perioden 1562-1707 efter Kronens kortvarige ejerskab i forbindelse med reformationen i 1536.

Læs også: Sporløs i Korsør – Revsporet. Korsør var allerede en købstad, men det var først, da Sjællandske Jernbane blev færdig i 1856, at der opstod en egentlig industri i byen.

Læs også: Motion, natur og historie i Korsør – tre artikler. Du bemærker måske ikke, hvordan det var, når du går, løber eller cykler rundt i Lilleøanlægget, Korsør Overdrev og Svenstrup. Artiklerne hjælper dig på vej rundt, så du oplever naturen og bemærker historiens vingesus.

Læs også: Sporløs i Skælskør – jernbanen til Dalmose. Efter Den Sorte Død begynder Skælskør at rejse sig igen. I slutningen af 18-hundredetallet træder Skælskør ind i dampalderen. Og i 1892 kommer jernbanen til Skælskør.

Læs også: Halsskov Færgehavn – nostalgiens venteplads. Storebæltsforbindelsen har været et politisk emne siden 1858, men det startede først med jernbanefærgerne i slutningen af 18-hundredetallet. Senere kom bilfærgerne, hvorpå der blev lavet en motorvej mellem Vemmelev og Halsskov i 1957.

BR-Legetøj startede sin kæde i Slagelse

BR-Legetøj startede i en kiosk på Skomagergade i Roskilde 1950, hvor ægteparret Edith og Børge Rasmussen (BR) solgte legetøj op til jul.

I 1962 blev sønnerne og faderen enige om at lave en legetøjskæde. Den første kædebutik åbnede i Slagelse i 1963, hvorpå kæden begyndte at vokse.

Familien solgte 75 procent af BR i 2015, og i julen 2018 gik det galt. Kæden lukkede helt i 2019, hvorpå Salling Group (tidligere Dansk Supermarked) købte både navn og legetøj.

De andre forunderlige legender

Hvis du har en spændende bemærkning eller en interessant kuriositet, så send den til info@slagelsemedia.dk. Den behøver hverken at være sand eller dokumenteret, men det skal være noget, som du har hørt. Det må gerne være noget, som en bedsteforælder eller en ældre slagelseaner (slaglosianer), korsoraner (crucisoranere) eller skælskørianer har fortalt i tidernes morgen eller endnu tidligere.

Forside for historisk: Slagelse, Korsør og Skælskør.

Øverst: Kirkeladen, som tidligere var latinskole, men nu huser Sct. Mikkels Kirkes kontorer. (Foto: Robert Kronberg / Slagelse Media). RK.