Historier og legender

Alle byer har sine egne fortællinger, myter og legender, og nogle er rigtige, mens andre er mere fantasifulde. Alle har de til fælles, at de altid bygger på sande begivenheder, hvor noget måske er glemt, og noget andet er føjet til. Sådan er det også i Slagelse Kommune, som måske ikke er Riget i Midten, men er Kommunen i Midten af Riget.

Fra hedensk kultsted til kongeligt møntsted

I oldtiden var Slagelse et hedensk kultsted, og vikingeborgen Trelleborg blev bygget omkring år 980, men biskoppen i Roskilde, Svend Nordmand, opførte allerede en stenkirke i 1000-tallet. I 1000-tallet bliver Slagelse endda nævnt som et møntsted, hvor der blev slået kongelig mønt, og hvor blandt andet møntmestrene Ulf og Fathir udnævnes.

Antvorskov Kloster kom til i midten af 1100-tallet, hvorpå syge begyndte at rejse til byen for at blive helbredt af munkene. En af disse munke var Hellig Anders. Dermed begyndte der at komme gang i handlen, og i 1280 fik byen sine første købstadsprivilegier.

Hellig Anders Kors rækker 800 år tilbage

Hellig Anders Kors er et krucifiks på Vårby Bakke i Hvilehøj mellem Korsør og Slagelse, som kan føre sin historie tilbage til middelalderen. Bakken ligger midt i en række høje fra bronzealderen. Dog er det nuværende krucifiks fra 1952 en kopi af et ældre fra 1762. Mette Svart Kristiansen skriver, at Hellig Anders var præst i Slagelse, men døde i 1205.

Hellig Anders KorsFoto: Robert Kronberg

Et af miraklerne i hans liv skete på en pilgrimsrejse til Det Hellige Land, Israel. Anders ville til messe i Jaffa, mens hans rejseledsagere ville hjem til Danmark. En rytter tog Anders med, men han vågnede på Hvilehøj i Slagelse, mens blandt andet Sct. Peders Kirke og kirken forud for Sct. Mikkels Kirke ringede til aftenbøn. Bønderne rejste derfor et kors på Hvilehøj, men lod det forfalde, hvorpå egnen blev ramt af kvægsyge. Derpå blev der opført et nyt kors, og kvægsygen stoppede.

Vårby Bakke blev i øvrigt besat af 10 tyskere på cykel den 9. april 1940.