Brugermøde om Halsskov Færgehavn

I december 2019 afholdt kommunen en velbesøgt idéworkshop om udviklingen af Halsskov Færgehavn. Det er nu tid til at samle op på de mange input og idéer for at komme videre med udviklingen af færgehavnen. På brugermødet vil resultaterne fra undersøgelsen blive præsenteret. Der skal laves anbefalinger til, hvordan tiltag og indsatser i Halsskov Færgehavn bør prioriteres fremadrettet. Anbefalingerne vil efterfølgende blive præsenteret for lokalpolitikkerne. Du er meget velkommen, selvom du ikke deltog i første…

"Brugermøde om Halsskov Færgehavn"