Tryg overgang til voksenlivet og skift til ny forvaltning

Slagelse.News – »Med midlerne fra Socialstyrelsen har vi nu mulighed for at sætte fokuseret ind i indsatsen omkring bedre overgang for vores unge med handicaps. Vi ved, at der er et behov for og ønske om mere indflydelse og bedre kommunikation, og det tager vi seriøst i udvalget,« lyder det fra Socialudvalget i Slagelse Kommune.

"Tryg overgang til voksenlivet og skift til ny forvaltning"

1,5 mio. skal hjælpe unge med handicap ind i voksenlivet

Slagelse.News – »Hvis de unge får hjælp fra kommunen, inden de fylder 18 år, risikerer de pludselig at stå helt uden hjælp, hvis ikke kommunen har forberedt sig på at kunne give hjælpen fra voksen-lovgivningen, så snart den unge fylder 18 år,« lyder det fra Autisme- og Aspergerforeningen.

"1,5 mio. skal hjælpe unge med handicap ind i voksenlivet"

Christopher Trung arbejder for dem, der ikke selv kan råbe op

Slagelse.News – I dette portræt fortæller Christopher Trung, at han er stærkt optaget af at styrke retssikkerheden i Slagelse Kommune. Han fortæller om sin frustration over at opleve borgere, for hvem retssikkerheden ikke opretholdes. Samtidig fortæller han om, hvordan kommunen faktisk hjælper en masse mennesker, som vi ikke hører lige så meget om.

"Christopher Trung arbejder for dem, der ikke selv kan råbe op"

Jobmesse for førtidspensionister inspirerer til jobeventyr

Slagelse.News – »Det er vigtigt for os, at vi er med til at sikre, at alle, der gerne vil og kan bidrage på arbejdsmarkedet, også har de bedste muligheder for at gøre det. Blot fordi, at man har en førtidspension og ikke kan arbejde fuldtid, er det jo ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man ikke kan få glæde af et job og et arbejdsfællesskab, og den værdi, det kan bidrage med til éns liv,« lyder…

"Jobmesse for førtidspensionister inspirerer til jobeventyr"