Samarbejde med Alzheimerforeningen skal øge livskvaliteten

Slagelse.News – »I Aktivitetsvenner forsøger vi altid at matche ud fra fælles interesser, så der er et “fælles tredje” som udgangspunkt for relationen. Det er vores frivillige matchledere, der står for at matche på baggrund af velkomstsamtaler med de frivillige og mennesker med demens, der tilmelder sig,« lyder det fra Alzheimerforeningen om projektet i Slagelse Kommune.

"Samarbejde med Alzheimerforeningen skal øge livskvaliteten"

Lykkeliga indgår samarbejde med OK

Slagelse.News – »Pengene vil gå til glæde og fornøjelse, hvilket kunne være til udflugter eller stævner. Vi har udgifter til spillertøj, som jo koster nogle penge. Vi får nogle penge fra kontingenter, men det er meget beskedent. Vi vil gerne holde kontingentet lavt, da meningen netop er, at det skal være et tilbud for alle. Derfor håber jeg, at mange vil støtte os igennem aftalen med OK,« lyder det fra Lykkeliga – Sørbymagle IF.

"Lykkeliga indgår samarbejde med OK"

Tal fra Ankestyrelsen får politiker op ad stolen

Slagelse.News – »Jeg fløj op af stolen, da jeg så de nye tal fra Ankestyrelsen. Det er meget bekymrende. Meningen med omgørelserne fra Ankestyrelsen er jo også, at vi skal lære af fejlene, så der ikke begås de samme fejl igen,« lyder det fra byrådsmedlem Christopher Trung i Slagelse Kommune.

"Tal fra Ankestyrelsen får politiker op ad stolen"

Stigende tilslutning til summercamp i Korsør

Korsor.News – »Jeg er ikke i tvivl om, at Muskelsvindfondens sommerlejre ruster børn og unge med handicap til at blive selvstændige og til at løsrive sig hjemmefra. For mig har sommerlejrene også bidraget med netværk og venner,« lyder det fra formanden om årets sommerlejr på Musholm i Korsør.

"Stigende tilslutning til summercamp i Korsør"

Kommunen modtager 4.8 mio. til sygefraværsindsats

Slagelse.News – Der skal arbejdes mod en sammenhængende indsats, der understøtter, at sygefraværet forebygges, sygemeldte medarbejdere fastholdes og sygefraværet reduceres. Samtidig vil to centre undersøge, hvor de kan samarbejde på tværs og koordinere om modeller og indsatser, der måske egner sig til at brede ud til hele kommunen.

"Kommunen modtager 4.8 mio. til sygefraværsindsats"