Udrednings- og behandlingsret bliver genindført

Zand.News – »Sundhedsstyrelsen har vurderet, at det er sundhedsfagligt forsvarligt snarest at ophæve den nuværende suspension af udrednings-og behandlingsrettighederne. Derfor har vi besluttet at fremrykke genindførelse af patientrettighederne, så de træder i kraft allerede fredag den 21. januar,« lyder det fra sundhedsministeren.

"Udrednings- og behandlingsret bliver genindført"