Broinspektion af droner med AI

Korsor.News — »Med disse teknologier kan vi nemt og præcist følge udviklingen af betonskader på pylonerne. Den AI-baserede indsigt gør os også bedre i stand til at forudsige, hvornår nye skader vil opstå. I bedste fald kan vi helt undgå store, omkostningstunge skader,« lyder det fra Storebæltsbroen.

"Broinspektion af droner med AI"

Ny ø ved Sprogø skal skabe flere ynglesteder

Korsor.News – »Sprogø er placeret i et Natura 2000-område, hvilket betyder, at der er naturtyper og dyr, som kræver en særlig bevaringsindsats. Og med disse tiltag styrker vi indsatsen ved blandt andet at give en række fuglearter bedre betingelser for at yngle,« lyder det fra Storebæltsbroen.

"Ny ø ved Sprogø skal skabe flere ynglesteder"

Spændende naturområde ved Storebæltsbroen

Korsor.News – »Jeg er overbevist om, at området bliver et attraktivt udflugtsmål for både Slagelse Kommunes borgere, gæster udefra, vores skoler og institutioner – ja hele regionen, pga. den enestående natur. Derudover matcher det fantastisk ind i den udviklingsplan, der er gang i for Korsør, og som også skal lokke turister til vores smukke område,« lyder det fra borgmesteren.

"Spændende naturområde ved Storebæltsbroen"