Moderne vandværk erstatter 90-års jubilar

Slagelse.News – »Sammen med kommunen har vi haft et stærkt ønske om, at det nye vandværk skal etableres med tidssvarende teknologier til vandbehandling – herunder med særlig fokus på forsyningssikkerhed, hvilket ville være svært og dyrt at efterleve på Valbygårdsværket, der blev opført i 1934 efter datidens principper,« lyder det fra Envafors/SK Forsyning om Antvorskov Vandværk. Et nyt vandværk i rekreative områder skal opføres ved Antvorskov i Slagelse. Vandværket erstatter Valbygård Vandværk, der forsyner Slagelse…

"Moderne vandværk erstatter 90-års jubilar"

Snak med SK Energi på Borgerservice

Slagelse.News – »Jeg glæder mig til at møde folk ansigt til ansigt. Det er jo anderledes end over telefonen. På den her måde kan vi få en god, personlig snak om ønsker og behov. Og måske aflive nogle myter. Det kan være svært at gennemskue, hvad der er op og ned i et konstant forandret energimarked,« lyder det fra SK Energi.

"Snak med SK Energi på Borgerservice"

Tilskud til tandlæge for børn og unge

Slagelse.News – »Med støtten får vi mulighed for at udbygge vores tandpleje, så vi kan tilbyde de unge regelmæssig tandpleje, så de bevarer og kan fortsætte en god tandsundhed ind i voksenlivet. Det er også i tråd med vores Sundhedspolitik, hvor to af fokusområderne er tidlig indsats hele livet og lige muligheder,« lyder det fra Sundhedsudvalget i Slagelse Kommune.

"Tilskud til tandlæge for børn og unge"

Slagelse går med i Solsikkeprogrammet

Slagelse.News – »Vi vil meget gerne være med til at skabe større forståelse og tryghed for mennesker, som lever med et usynligt handicap. Det er vigtigt, at der bliver sat fokus på alle handicap, både de synlige og de usynlige,« lyder det fra byrådsmedlem Christopher Trung i Slagelse Kommune.

"Slagelse går med i Solsikkeprogrammet"

CP-fodbold scorer årets Handicappris

Korsor.News – »FC Storebælt har gjort en stor indsats for at gøre fodbold tilgængelig for mennesker med CP. Det giver spillerne mulighed for at møde hinanden og danne nye venskaber, og på den måde er FC Storebælts CP-fodboldhold med til at styrke både spillernes sundhed og trivsel,« lyder det fra handicaprådet i Slagelse Kommune.

"CP-fodbold scorer årets Handicappris"

Bacheloruddannelse overlever i Slagelse

Slagelse.News – »For Slagelse Kommune, for Vestsjælland og for vores virksomheder er det utroligt vigtigt, at vi har et bredt udbud af uddannelser, ikke mindst på videregående niveau. Derfor er det glædeligt, at en bacheloruddannelse som Engelsk og Digital Markedskommunikation bliver her (i Slagelse, red.),« lyder det fra viceborgmesteren i Slagelse Kommune.

"Bacheloruddannelse overlever i Slagelse"