Lodsejere siger ja til jordundersøgelser

Slagelse.News – »Lavbundsjord udleder forholdsvis meget CO2, og det er typisk også dårlig landbrugsjord. Det er også grunden til, at det er noget vi har fokus på i vores klimaplan. Kan vi samtidig få genoprettet noget natur, så vi både kan forbedre vandmiljøet, skabe flere naturlige levesteder og reducere CO2-udledningen, så begynder det rigtigt at give god mening,« lyder det fra Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune.

"Lodsejere siger ja til jordundersøgelser"

Ny strategi for det specialiserede voksenområde

Slagelse.News – “Når vi alle arbejder ud fra dette værdigrundlag, så skaber vi en kultur, hvor borgeren altid mødes som det unikke menneske. Vi har fokus på den gode service gennem en god servicekultur,” står der blandt andet i den nye politisk strategi for voksensocialområdet i Slagelse Kommune.

"Ny strategi for det specialiserede voksenområde"

Skoleidrætskommune for andet år i træk

Slagelse.News – »Vi ser indsatserne på sundhedsområdet som en bred og langsigtet investering, hvor alle skal have mulighed for at leve et sundt og godt liv. Vi ved, at forandringer i vores sundhed ikke sker over natten, men er et resultat af en længevarende koordineret indsats, og det gode liv og de sunde vaner grundlægges i barndommen,« lyder det fra borgmesteren i Slagelse Kommune.

"Skoleidrætskommune for andet år i træk"

Konference om fremtidens ældreliv

Slagelse.News – »Vi oplever, at kravene til ældreområdet er i stærk forandring. I fremtiden bliver vi mange flere ældre i kommunen, og stigningen betyder, at flere får behov for pleje og hjælp på ældreområdet. Det kræver flere hænder, og ligesom mange andre, oplever vi også stigende udfordringer med at rekruttere medarbejdere,« lyder det fra Seniorudvalget i Slagelse Kommune.

"Konference om fremtidens ældreliv"

Kloaker i sommerhusområder har høj prioritet

Slagelse.News – »Vi har prioriteret at kloakere sommerhusområderne i vores spildevands-planer. Blandt andet fordi vi gerne vil styrke turismen. Vores sommerhusområder ligger ud til gode strande, og når sommerhusområderne bliver kloakeret, så bliver badevandet også renere. Det bliver lettere at få blå flag til vores strande, og det er med til at gøre vores sommerhusområder mere attraktive for turisterne,« forklarer borgmesteren i Slagelse Kommune.

"Kloaker i sommerhusområder har høj prioritet"

Spændende naturområde ved Storebæltsbroen

Korsor.News – »Jeg er overbevist om, at området bliver et attraktivt udflugtsmål for både Slagelse Kommunes borgere, gæster udefra, vores skoler og institutioner – ja hele regionen, pga. den enestående natur. Derudover matcher det fantastisk ind i den udviklingsplan, der er gang i for Korsør, og som også skal lokke turister til vores smukke område,« lyder det fra borgmesteren.

"Spændende naturområde ved Storebæltsbroen"

Velkommen til indbygger nr. 80.000

Slagelse.News – »Vi har med stor spænding holdt øje med befolkningskurven i længere tid, og det er en stor milepæl, at vi nu er rundet de 80.000 indbyggere. Det siger noget, om de mange styrker vores kommune har, og den udvikling vi er i. Her er plads til det gode liv med det bedste fra storbyen og det dejligste fra landet,« lyder det fra borgmesteren, der byder velkommen til Mads Søndergaard og Anne-Sofie Hedengran Jensen.

"Velkommen til indbygger nr. 80.000"

Inddragelsesproces og borgermøde i Skælskør

Skaelskor.News – Sidste år besluttede Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune at stoppe arbejdet for at etablere en sluse ved Slagternæse, fordi slusen ville komme til at ligge i beskyttet natur. Derfor er arbejdet med en landbaseret højvandssikring i Skælskør nu skudt i gang. Det sker med et borgermøde torsdag den 29. februar på Skælskør Bibliotek.

"Inddragelsesproces og borgermøde i Skælskør"