Landsdækkende karantæne til voldsmænd i nattelivet

Zand.News – Lovforslag skal gøre det muligt at forbyde voldmænd at opholde sig i nattelivet i hele landet og skal gøre det muligt at udstede tryghedsskabende opholdsforbud, hvis en gruppe af personer skaber utryghed. Samtidig skal politiet kunne beslaglægge værdier, hvis en sigtet har gæld til det offentlige.

"Landsdækkende karantæne til voldsmænd i nattelivet"

Præcisering af patientbefordring i Region Sjælland

Zand.News – »Det er meget vigtigt for os, at de patienter, som ud fra en sundhedsfaglig vurdering ikke helbredsmæssigt er i stand til at benytte offentlig transport eller vores befordringstilbud, stadig har mulighed for at komme til og fra behandling på et sygehus,« siger forklarer formanden for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen.

"Præcisering af patientbefordring i Region Sjælland"