Region Sjælland har det langsomste internet

Mange i regionen og i Slagelse Kommune kender oplevelsen af manglende dækning på mobiltelefonen eller måske endda af langsomt internet. Region Sjælland har faktisk en bundplacering inden for bredbånd. Men ambitionen er, at alle danske husstande skal have lynhurtigt internet inden udgangen af 2020. Følg med og synes godt om Slagelse.info:

"Region Sjælland har det langsomste internet"

Ikke flere forældelsessager ligesom søstrene fra Skælskør

Ofre for seksuelt misbrug kan nu se frem til en mere retfærdig behandling. Gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn kan ikke længere blive forældet. Samtidig ophæves forældelsesfrister i sager om erstatning mod myndigheder, der har svigtet i sager med seksuelt overgreb mod børn såsom i sagen med de tre søstre fra Skælskør. Følg med og synes godt om Slagelse.info:

"Ikke flere forældelsessager ligesom søstrene fra Skælskør"

Syge ældre ‘betaler’ for salg til saudiarabisk sheik

Penge fra puljen den ‘kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper’ bliver brugt til at dække tabet efter, at Statens Serum Instituts vaccineproduktion blev solgt for blot 15 millioner kroner til den saudiarabiske sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih. Følg med og synes godt om Slagelse.info:

"Syge ældre ‘betaler’ for salg til saudiarabisk sheik"