Rejsegilde på Slagelse Friplejehjem

Slagelse.News – »At være en del af et fællesskab er godt for vores sundhed, det er godt for vores trivsel, og det øger vores livskvalitet. Derfor er sådan nogle byggerier rigtig, rigtig gode. Derfor håber jeg også, at Slagelse Friplejehjem vil blive fyldt med fællesskab, nærvær og hjemlighed, når byggeriet står færdigt,« lød det fra borgmesteren i Slagelse.

"Rejsegilde på Slagelse Friplejehjem"

Ingen lyttede til Trung om ældres bad og rengøring

Slagelse.News – »Når man som jeg har spurgt utallige gange og fået samme svar hver gang: At der var styr på det, og at retssikkerheden overholdes. Så bliver man noget lang i ansigtet, når det så efterfølgende viser sig, at intet af det passede,« siger Christopher Trung.

"Ingen lyttede til Trung om ældres bad og rengøring"

Sager om rengøring, hjælp og bad skal gå om

Slagelse.News – »Vi har i hele forløbet været klar over, at afgørelserne skal hvile på en individuel, konkret vurdering, og dermed også vidst, at der skal laves en individuel indstilling for hver enkelt borger. Den individuelle, konkrete vurdering har vi beskrevet i selve afgørelsesbrevet, men ikke i partshøringsbrevet, som borgerne modtog før jul,« lyder det fra sundheds- og ældrechefen i Slagelse Kommune.

"Sager om rengøring, hjælp og bad skal gå om"

Trygfonden hjælper med at få ældre ind i fællesskaber

Slagelse.News – »Der bliver flere og flere ældre i samfundet, og derfor er der også behov for indsatser, der sikrer, at de ældre kan mestre at klare sig selv i hverdagen, har et godt fysisk og mentalt helbred, og lever det liv de gerne vil leve,« lyder det fra Slagelse Kommune.

"Trygfonden hjælper med at få ældre ind i fællesskaber"

Ny fleksibel uddannelse skal gøre flere ufaglærte faglærte

Slagelse.News – »Det er aldrig for sent at tage en uddannelse, for det stiller eleverne stærkere i deres arbejdsliv. Samtidig får arbejdsgiver uddannet nogle medarbejdere med lidt mere livserfaring og som har vist at de er gode til og trives med arbejdet i hjemmeplejen,« lyder det fra uddannelseskonsulenten i Slagelse Kommune.

"Ny fleksibel uddannelse skal gøre flere ufaglærte faglærte"

Medicinklinik skaber samvær i landdistrikterne

Slagelse.News – Hjemmeplejen i Slagelse Kommune har for nyligt åbnet en klinik på Stillinge Plejecenter, hvor hjemmeboende borgere kommer og får doseret deres medicin. Besøget er for mange lidt af et højdepunkt, for i dispenseringsklinikken er der kaffe på kanden, lidt til ganen og rigeligt med hyggesnak.

"Medicinklinik skaber samvær i landdistrikterne"