Langsigtet plan for Korsør er sat i gang

Korsor.News — »Korsør er et af vores guldæg, men vi har brug for at pudse ægget, så det for alvor kommer til at skinne. Det er det, som udviklingsplanen skal hjælpe os med. Den skal give os et helikopterblik på hele byen, så vi får lavet en sammenhængende plan for, hvordan vi udvikler Korsør over de næste mange år,« lyder det fra borgmesteren.

"Langsigtet plan for Korsør er sat i gang"

Lodsejere siger ja til jordundersøgelser

Slagelse.News – »Lavbundsjord udleder forholdsvis meget CO2, og det er typisk også dårlig landbrugsjord. Det er også grunden til, at det er noget vi har fokus på i vores klimaplan. Kan vi samtidig få genoprettet noget natur, så vi både kan forbedre vandmiljøet, skabe flere naturlige levesteder og reducere CO2-udledningen, så begynder det rigtigt at give god mening,« lyder det fra Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune.

"Lodsejere siger ja til jordundersøgelser"

Børn skal forberedes til erhvervsuddannelser

Slagelse.News – »Børn er forskellige og lærer forskelligt. Derfor giver forsøgsordningen mulighed for, at nogle elever i 8. og 9. klasse kan få både den traditionelle undervisning, hvor der fokuseres på blandt andet dansk og matematik, mens andre fag bortfalder fra skemaet, så der i stedet gives plads til mere praksisorienteret undervisning på en erhvervsskole,« lyder det fra Børne- og Ungeudvalget i Slagelse Kommune.

"Børn skal forberedes til erhvervsuddannelser"

Skoleidrætskommune for andet år i træk

Slagelse.News – »Vi ser indsatserne på sundhedsområdet som en bred og langsigtet investering, hvor alle skal have mulighed for at leve et sundt og godt liv. Vi ved, at forandringer i vores sundhed ikke sker over natten, men er et resultat af en længevarende koordineret indsats, og det gode liv og de sunde vaner grundlægges i barndommen,« lyder det fra borgmesteren i Slagelse Kommune.

"Skoleidrætskommune for andet år i træk"

Konference om fremtidens ældreliv

Slagelse.News – »Vi oplever, at kravene til ældreområdet er i stærk forandring. I fremtiden bliver vi mange flere ældre i kommunen, og stigningen betyder, at flere får behov for pleje og hjælp på ældreområdet. Det kræver flere hænder, og ligesom mange andre, oplever vi også stigende udfordringer med at rekruttere medarbejdere,« lyder det fra Seniorudvalget i Slagelse Kommune.

"Konference om fremtidens ældreliv"

Kloaker i sommerhusområder har høj prioritet

Slagelse.News – »Vi har prioriteret at kloakere sommerhusområderne i vores spildevands-planer. Blandt andet fordi vi gerne vil styrke turismen. Vores sommerhusområder ligger ud til gode strande, og når sommerhusområderne bliver kloakeret, så bliver badevandet også renere. Det bliver lettere at få blå flag til vores strande, og det er med til at gøre vores sommerhusområder mere attraktive for turisterne,« forklarer borgmesteren i Slagelse Kommune.

"Kloaker i sommerhusområder har høj prioritet"

Spændende naturområde ved Storebæltsbroen

Korsor.News – »Jeg er overbevist om, at området bliver et attraktivt udflugtsmål for både Slagelse Kommunes borgere, gæster udefra, vores skoler og institutioner – ja hele regionen, pga. den enestående natur. Derudover matcher det fantastisk ind i den udviklingsplan, der er gang i for Korsør, og som også skal lokke turister til vores smukke område,« lyder det fra borgmesteren.

"Spændende naturområde ved Storebæltsbroen"