Aftale om 10. klasse på ZBC Slagelse

Slagelse.News – »Med den nye struktur for 10. klasse er det blandt andet målet at opnå en større sammenhæng og bedre brobygning til erhvervsuddannelserne. I stedet for at være afslutningen på et grundskoleforløb håber vi, at 10. klasse i fremtiden kan blive begyndelsen på et ungdomsuddannelsesforløb, hvor man er sammen med andre unge – også unge, der er ældre end én selv,« lyder det fra borgmesteren.

"Aftale om 10. klasse på ZBC Slagelse"

Ny aftale skal sikre rent vand og mere natur

Slagelse.News – Aftalen betyder, at opkøbes 500 hektar jord i nærheden af Envafors’ vigtigste drikkevandsindvindinger. Jorden skal opkøbes gennem frivillige aftaler med ejerne, og meningen er, at den opkøbte jord skal bruges til at plante skov og skabe natur, hvor der ikke må bruges gødning og sprøjtemidler.

"Ny aftale skal sikre rent vand og mere natur"

Sundhedspolitik fokuserer det gode liv i fællesskab

Slagelse.News – »En sundhedspolitik kan ikke stå alene. Det er er en tværgående politik, som giver alle politiske udvalg en fælles retning til at tænke sundhed for borgerne ind, når nye tiltag skal udvikles. Derfor er vi også meget taknemmelige for den opbakning og det gode samarbejde som der har været omkring sundhedspolitikken,« lyder det fra borgmesteren i Slagelse Kommune.

"Sundhedspolitik fokuserer det gode liv i fællesskab"

I det nye år får nye SOSU-elever løn

Slagelse.News – »Hvis man først har været ude og arbejde og tjene penge, så kan det virke uoverskueligt for mange at skulle tilbage på SU. Det får en del interesserede til at opgive at starte på uddannelsen. Vi ved, at vi får udfordringer med at skaffe det nødvendige personale i fremtiden, og derfor håber vi, at lønnen kan være med til at gøre det mere attraktivt at tage en SOSU-uddannelse,« lyder det fra Seniorudvalget i…

"I det nye år får nye SOSU-elever løn"

Dialog og fælles retning styrker erhvervsudviklingen

Slagelse.News – Slagelse Kommune har potentiale til at sætte mere fart på erhvervsudviklingen, bosætning og turisme. Den kommende erhvervsstrategi peger derfor på en række fokusområder indenfor netop turisme og arealudvikling, men også uddannelse og et tættere samarbejde med offentlige aktører skal sætte fælles retning.

"Dialog og fælles retning styrker erhvervsudviklingen"