Langsigtet plan for Korsør er sat i gang

Korsor.News — »Korsør er et af vores guldæg, men vi har brug for at pudse ægget, så det for alvor kommer til at skinne. Det er det, som udviklingsplanen skal hjælpe os med. Den skal give os et helikopterblik på hele byen, så vi får lavet en sammenhængende plan for, hvordan vi udvikler Korsør over de næste mange år,« lyder det fra borgmesteren.

"Langsigtet plan for Korsør er sat i gang"

Danskerne køber genbrug som aldrig før

Zand.News – »Vi er utrolig taknemmelige for, at danskerne vælger lige præcis vores genbrugsbutikker. De er med til at støtte op om vores arbejde med at hjælpe udsatte børn, unge og voksne, der står i svære livssituationer. Det er meget glædeligt, og hver en solgt skjorte, stol og sofa er med til at gøre en forskel for de mennesker, der er på samfundets kanter,« lyder det fra Blå Kors Danmark.

"Danskerne køber genbrug som aldrig før"

Trækampagne med fokus på træers betydning

Slagelse.News – Fredag d. 3. maj kan 1.000 borgere få et rønnetræ med hjem fra indkøbsturen i Slagelse. Initiativet er en del af trækampagnen “Vi elsker træer”, som har til formål at sætte fokus på, at træer kan være med til at modvirke nogle af de negative effekter af klimaforandringerne.

"Trækampagne med fokus på træers betydning"

Lodsejere siger ja til jordundersøgelser

Slagelse.News – »Lavbundsjord udleder forholdsvis meget CO2, og det er typisk også dårlig landbrugsjord. Det er også grunden til, at det er noget vi har fokus på i vores klimaplan. Kan vi samtidig få genoprettet noget natur, så vi både kan forbedre vandmiljøet, skabe flere naturlige levesteder og reducere CO2-udledningen, så begynder det rigtigt at give god mening,« lyder det fra Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune.

"Lodsejere siger ja til jordundersøgelser"

Ny ø ved Sprogø skal skabe flere ynglesteder

Korsor.News – »Sprogø er placeret i et Natura 2000-område, hvilket betyder, at der er naturtyper og dyr, som kræver en særlig bevaringsindsats. Og med disse tiltag styrker vi indsatsen ved blandt andet at give en række fuglearter bedre betingelser for at yngle,« lyder det fra Storebæltsbroen.

"Ny ø ved Sprogø skal skabe flere ynglesteder"