Jordfordeling gør Nordskoven mere sammenhængende

Slagelse.News – »Nordskoven (ved Lille Valby og Slagstrup nord for Nordbyen, red.) vil fremstå som en sammenhængende skov, som giver borgerne et værdifuldt naturområde og rekreativt aktiv tæt på byen. Og sammen med Landbrugsstyrelsen har vi formået også at få ejerskab i Gudum Ådal, som muliggør genopretning af ådalen på centrale strækninger,« lyder det fra skovfogeden.

"Jordfordeling gør Nordskoven mere sammenhængende"