Skoleidrætskommune for andet år i træk

Slagelse.News – »Vi ser indsatserne på sundhedsområdet som en bred og langsigtet investering, hvor alle skal have mulighed for at leve et sundt og godt liv. Vi ved, at forandringer i vores sundhed ikke sker over natten, men er et resultat af en længevarende koordineret indsats, og det gode liv og de sunde vaner grundlægges i barndommen,« lyder det fra borgmesteren i Slagelse Kommune.

"Skoleidrætskommune for andet år i træk"

Udviklingsprojekt skal styrke børn og unges trivsel

Slagelse.News – Slagelse Kommune har inviteret Ankestyrelsen til at følge udviklingen og de igangsatte initiativer, så der forhåbentlig kan sættes nationalt fokus på effekten af den støtte og hjælp, som kommunerne er forpligtet til at yde udsatte børn, unge og familier, frem for det ensidige fokus, der aktuelt er på love og regler.

"Udviklingsprojekt skal styrke børn og unges trivsel"

Ny skoleleder på ny specialskole i kommunen

Slagelse.News – »Jeg glæder mig til at være skoleleder på den nye specialskole. Det skal være en veldrevet skole med et ganske særligt arbejdsfællesskab. Slagelse Heldagsskole og Klostermarken Skole har i dag en skøn og mangfoldig elevgruppe, engagerede forældre og virkelig kompetente medarbejdere,« lyder det fra Morten Theiss Westerman, der er den nye skoleleder. Slagelse Kommune har ansat Morten Theiss Westermann som ny skoleleder på den nye specialskole. Morten Theiss Westermann har et indgående kendskab…

"Ny skoleleder på ny specialskole i kommunen"

Aftale om 10. klasse på ZBC Slagelse

Slagelse.News – »Med den nye struktur for 10. klasse er det blandt andet målet at opnå en større sammenhæng og bedre brobygning til erhvervsuddannelserne. I stedet for at være afslutningen på et grundskoleforløb håber vi, at 10. klasse i fremtiden kan blive begyndelsen på et ungdomsuddannelsesforløb, hvor man er sammen med andre unge – også unge, der er ældre end én selv,« lyder det fra borgmesteren.

"Aftale om 10. klasse på ZBC Slagelse"

75 år med skolepatruljer fejres i “den sureste uge”

Zand.News – »Det er fantastisk, at en frivillig ordning, som skaber tryghed på skolevejen, nu har bestået i 75 år. De første skolepatruljeelever fra 1949 er godt oppe i årene, men ånden i arbejdet består. Det vil vi gerne hylde, og derfor skal der lyde en stor tak til skolepatruljerne i Danmark,« lyder det fra Rådet for Sikker Trafik.

"75 år med skolepatruljer fejres i “den sureste uge”"

Giv et smil til skolepatruljerne i den sureste uge

Zand.News – »Det er et problem for trygheden på skolevejene generelt, at nogle trafikanter ikke viser hensyn, blæser på færdselsloven og samtidig udviser aggressiv adfærd over for de børn, som frivilligt har valgt at være skolepatrulje, og derfor sætter vi ind med kontroller i de fleste politikredse i denne uge,« lyder det fra Rigspolitiet.

"Giv et smil til skolepatruljerne i den sureste uge"

Ikke alle børn får færdselsundervisning

Zand.News – »Det er bekymrende, at det ikke er alle børn, der får den her vigtige undervisning, som skal gøre dem mere sikre i trafikken. Hver ulykke med et barn eller en ung i trafikken er meningsløs, og derfor er det vigtigt, at kommuner og skoler prioriterer de her indsatser,« lyder det fra Rådet for Sikker Trafik. Det gælder også i Slagelse Kommune.

"Ikke alle børn får færdselsundervisning"