Slagelse (og Korsør) blev besat den 9. april 1940

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Rasende, målløse og forvirrede soldater fik ordre om, at de ikke skulle yde modstand den 9. april 1940. I mellemtiden fortsatte den tyske fremrykning, og kl. 6.16 blev Vårby Bakke uden for Slagelse besat af 10 mand på cykel.

“Kl. 18.00 (den 8. april 1940, red.) overtog Erik Keidser vagten på Slagelse Kaserne og fik udleveret en alarmeringsplan. Alt forløb roligt indtil kl. ca. 5.00, hvor telefonen ringede.

Kediser troede, at der drejede sig om en af to arrestanter, der skulle på toilettet, men det var politiet i Korsør, der oplyste, at tyske tropper var gået i land i Korsør og havde besat Halskov Rev.”[modern_footnote]Slagelse bys historie, p 262f[/modern_footnote]

Soldaterne gjorde sig klar på kasernen, og kl. 5.50 blev der blandt andet givet orde om, at et kompagni skulle rykke i stilling og dække vejene fra Korsør og Skælskør.

De rykkede ud kl. 6.10, men kort efter kom der besked om, at regeringen havde givet ordre om ikke at yde modstand. Kompagniet blev rasende og krævende dokumentation på regeringens ordre.

Tyske fly begyndte at flyve hen over kasernen, hvor mandskabet var målløst og forvirret, men dog satte heste og materiel tilbage i stalden og på depot, som de nu havde fået besked på.

Den tyske fremrykning fortsatte, og kl. 6.16 blev Vårby Bakke uden for Slagelse besat af 10 mand på cykel. Der blev ikke løsnet et eneste skud under besættelsen af hele Slagelse.

Borgmester Melgaard brød sig i øvrigt ikke om, at de tyske soldater sang i Slagelse By, og derfor fik de besked på, hvor de ikke måtte synge, når de dagligt marcherede gennem byen.

Historien bliver beskrevet i bogen “Slagelse bys historie” på side 260 ff. Bogen er udgivet af Slagelse Kommune med flere og kan lånes på biblioteket. Den kan også købes.

Fremstillingen er en smule anderledes end beskrivelse på Wikipedia, og her kan man blandt andet læse, at “de danske soldater ved garnisonen i Slagelse ikke [havde] tid til at bemande stillingerne” ved Vårby Bakke.

Vårby Bakke ligger på Korsørvej i 4200 Slagelse. Hvilehøj ligger i øvrigt på Vårby Bakke nord for landevejen mellem Korsør og Slagelse, og her finder du Hellig Anders Kors, som vi har beskrevet under “Historier og legender” om Slagelse Kommune.

Du kan også finde oplysninger om Slagelses historie på: Slagelse Leksikon.

Læs også: Besættelsen af Korsør og Slagelse den 9. april 1940 (nyere version).


Foto: Forsvarets Filmtjeneste. Tysk infanteri udlades på kajen i Korsør Havn den 9. april 1940.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.