Besættelsen af Korsør og Slagelse den 9. april 1940

Slagelse.News – »Jeg, der den Gang ogsaa var Redaktør, har Dagene derpaa staaet i Vestsjællands Social-Demokrat’s Redaktion og set de første Elitetropper marchere ad Schweizerpladsen, medens de med overlegne Smil pegede paa Bladets Bygning og røbede deres nazistiske Forventninger.«

"Besættelsen af Korsør og Slagelse den 9. april 1940"

Boeslunde – Danmarkshistorie i Landsbyformat (del 2)

Danskere bliver vikinger og begynder at røve guld i udlandet, men så bliver vi kristne. Nu bygger vi Trelleborg og kirker. Trolden Borg bliver vred over klokkelarmen fra den nye kirke i Boeslunde, men senere begynder folk fra hele Sjælland at valfarte til “Hellig Kors Kilde” ved kirken.

"Boeslunde – Danmarkshistorie i Landsbyformat (del 2)"

Historier og legender i Slagelse Kommune

Alle byer har sine egne fortællinger, myter og legender, og nogle er rigtige, mens andre er mere fantasifulde. De har typisk rødder i virkelige begivenheder, hvor noget måske er glemt, og noget andet er føjet til. Sådan er det også i Slagelse Kommune, som måske ikke er Riget i Midten, men er Kommunen i Midten af Riget.

"Historier og legender i Slagelse Kommune"