Det startede med et kupforsøg og fortsatte med en grund

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

LEDER (OVERBLIK) – Et snævert flertal i byrådet i Slagelse Kommune har afsat alle udvalgsformænd i blå blok. Nu agter de at klage til Ankestyrelsen. Men hvad skete der på vejen fra et angiveligt kupforsøg til sagen om en grund i Svenstrup ved Korsør. Og skifter John Dyrby mening?

Ved kommunesammenlægningen blev det besluttet, at kommunen skulle hedde “Slagelse Kommune”. Kommunen skulle brandes og komme på landkortet. Det er nu lykkedes. Alle kender Slagelse Kommune. Men hvad var det nu, der skete – altså på den korte bane.

På det seneste byrådsmøde gav den tidligere Korsørborgmester, Flemming Erichsen, (S) udtryk for, at kommunen aldrig skulle være dannet. Dog husker han, at de så mange muligheder for 11 år siden, »men det er os selv, der ødelægger det.«

Det er rigtigt, at man taler i krogene om, at byrådet stadig fører sognerådspolitik. Måske ligger der en ældgammel sognerådspolitik bag blokpolitikken, og her er Korsør-borgerne nok de mest aktive i kampen for deres købstad.

Villum Christensen (LA) handlede sig til borgmesterpost

Dog har den nuværende konflikt direkte sammenhæng med brintbus-sagen og det angivelige kupforsøg mod daværende borgmester Stén Knuth (V), som John Dyrby Paulsen (S) og især Villum Christensen (LA) havde en eller anden rolle i.

Det førte til, at Villum Christensen meldte ud, at han aldrig ville støtte Stén Knuth som borgmester, men at han nu heller ikke ville blive den, der vipper flertallet over til Socialdemokratiets daværende borgmesterkandidat, John Dyrby Paulsen, som nu er borgmester.

Dette holdt som bekendt ikke, for Villum Christensen blev alligevel det afgørende mandat. Det krævede blot, at han fik halvdelen af perioden som borgmester. Først to år som borgmester til John Dyrby Paulsen, og derpå to år til ham selv. Dertil kommer posten og honoraret som 1. viceborgmester.

»De er jo kun ude på at fylde hinandens lommer«

Det hele blussede voldsomt op i forbindelse med, at tidligere byrådsmedlem Troels Christensen (LA), som i øvrigt er Villum Christensens tvillingebror, ønskede at købe sin nabogrund i Svenstrup By i Tårnborg ved Korsør af Slagelse Kommune for et beskedent beløb.

»De er jo kun ude på at fylde hinandens lommer. Det er kammerateri og nepotisme, og derfor skal sagen frem i lyset,« sagde Henrik Brodersen (DF) til SN.dk. Faktisk kom der en større lavine af ord og begreber i forbindelse med sagen om Troels Christensens nabogrund. Det fik borgmester John Dyrby Paulsen (S) til at reagere:

»På og i forlængelse af byrådsmødet i januar 2018 har vi fra dels Henrik Brodersen og dels Knud Vincents måtte se os alle udsat for heftige og vedholdende urimelige beskyldninger om “nepotisme”, “kammerateri” og “de putter penge i hinandens lommer”, fordi vi har fulgt indstillingen fra forvaltningen i en sag om offentlig udbud af et lille grundstykke i Svendstrup ved Korsør,« skrev John Dyrby Paulsen og fortsatte:

»Vi ser dog ingen som helst grund til at holde fast i en samarbejdsaftale, der giver jer massiv indflydelse og udvalgsformandsposter, hvis vi alligevel bliver mødt af den samme oppositionspolitik og urimelige personangreb, som vi ville have oplevet uden samarbejdsaftalen.«

»På den baggrund anser vi samarbejdsaftalen for ophørt, og vi vil internt drøfte de fremadrettede muligheder for organisering af samarbejdet, herunder organisering af arbejdet i byrådet,« afsluttede John Dyrby Paulsen sin opsigelsesmail til V, DF og RV.

Kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har gentagne gange udtalt, at John Dyrby Paulsens formulering kan gøre vedtagelsen af den reviderede styrelsesvedtægt ulovlig.

Blå blok mister indflydelse og alle sine formandsposter

Mandag den 26. marts 2018 vedtog byrådet i Slagelse Kommune den reviderede styrelsesvedtægt for 2018. Det skete i forlængelse af, at borgmester John Dyrby Paulsen havde opsagt samarbejdsaftalen med V, DF og RV.

Det medfører blandt andet, at vederlaget til 1. viceborgmester Villum Christensens (LA) øges fra 7 % til 10 % af borgmestervederlaget, mens vederlaget til 2. viceborgmesteren Ann Sibbern (DF) på 3 % bortfalder. Det medfører medfører endvidere, at blå blok (V, DF og RV) ikke længere har nogle formandsposter i udvalgene.

Borgmester: Styrelsesvedtægten bliver ikke ændret

Det er uvist, hvad der nu vil ske, men Venstres gruppeformand, Knud Vincents, mener, at blå blok har en god sag ved en eventuel klage til Ankestyrelsen. Det er John Dyrby Paulsen (S) ikke enig i. Ikke desto mindre har blå blok sendt en appellerende e-mail til flertalsgruppen (S, SF, EL og LA), hvor de blandt andet skriver:

»Vi er stærkt optaget af at få ro og samarbejde, og med dommen i Randers mener vi, at en tilbagerulning vil give det afsæt, der skal til for at sikre udvikling for vores kommunes medarbejdere, borgere og virksomheder.« Det skriver SN.dk.

Dette får ikke borgmester John Dyrby Paulsen til at ryste på hånden, og han vil stadig ikke ændre på den reviderede styrelsesvedtægt:

»Styrelsesvedtægten bliver ikke ændret. De er fuldstændig saglige og reelle, men samarbejdet mellem de to blokke er vi altid villige til at drøfte og derunder også, hvad der kan besættes af forskellige udvalgsposter,« siger han til DR Sjælland og fortsætter:

»Situationen i Slagelse er helt anderledes, end den har været i Randers. På beskrivelsen af forholdene i Randers kan man se, at forholdene er anderledes, end de har været i Slagelse Kommune,« fastslår borgmesteren.

Hvad bliver næste skridt i den fastlåste situation?

Det er vanskeligt at forestille sig, at John Dyrby Paulsen (S) pludseligt skulle sige til de andre i flertalsgruppen, at nu reviderer vi lige styrelsesvedtægten endnu en gang. Dertil kommer, at en tilbagerulning af styrelsesvedtægten og sammensætningen i udvalgene ikke vil fjerne samarbejdsproblemerne.

Hvorfor skulle John Dyrby Paulsen tabe ansigt ved at tilbagerulle styrelsesvedtægten, hvis det ikke fjerner problemerne. Derfor er det vanskeligt at få øje på en tilbagerulning, hvis blå blok ikke får medhold i for eksempel Ankestyrelsen.

Spørgsmålet er i det hele taget, hvilken interesse borgmester John Dyrby Paulsen og (måske) kommende borgmester Villum Christensen (LA) skulle have i en tilbagerulning?

[d12-stats title=”Redaktionen tilføjer”]Blå blok (V, DF og RV) oplyser, at de ikke længere ser nogen anden udvej end at gå efter en “juridisk berigtigelse” med henblik på at få rullet ændringerne af styrelsesvedtægten tilbage.[/d12-stats]

Læs også: Ulovligt, da tre udvalgsformænd mistede deres poster

[d12-support title=”Facebook-opslag fjernet”]Det Radikale Venstre i Slagelse har slettet sit Facebook-opslag, og derfor er link/indlejring fjernet af redaktionen den 24. august 2018.[/d12-support]

Læs også: Fire borgmestre, kammerater og en skrående naturgrund


Opdateret.

Genrefoto: tostphoto / iStock.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.