Lovforslag: Slut med meningsløse ressourceforløb

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Et nyt lovforslag skal skabe klarhed om, hvilke krav der skal opfyldes i forbindelse med tilkendelse af førtidspension. Det er ikke altid nødvendigt med et ressourceforløb, men en evaluering har vist, at kommunerne har haft forskellige forståelser af dokumentationskravene.

Folketinget førstebehandler i dag et lovforslag, som slår fast, at landets kommuner ikke altid behøver at sende borgere i ressourceforløb for at tilkende dem en førtidspension.

Nogle kommuner har været i tvivl om, hvorvidt reglerne stiller krav om, at der altid skal være gennemført et ressourceforløb, inden de kan tilkende førtidspension.

Lovforslaget lægger op til, at kommunerne ikke skal iværksætte ressourceforløb til borgere, hvis det eneste formål med forløbet er at opfylde dokumentationskravet.

Kommunerne skal kun iværksætte ressourceforløb, hvis de har en realistisk forventning om, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) siger:

»Udsatte borgere skal ikke igennem alle mulige forløb, hvis man på forhånd ved, at der ikke er noget perspektiv. Derfor gør vi det nu helt klart, at kommunerne godt kan tilkende førtidspension til borgere, uden at de først har været i ressourceforløb. Lige så vigtigt er det, at ressourceforløb kun skal sættes i værk, når der er et udviklingsperspektiv, og det skriver vi nu ind i loven,« siger Troels Lund Poulsen og fortsætter:

»Det er helt afgørende, at reglerne stemmer overens med de politiske intentioner. Og der må ikke herske tvivl om, at vi aldrig må opgive nogen, før vi er sikre på, at vi har gjort alt, hvad der er muligt for at hjælpe dem med at etablere eller genetablere en tilknytning til arbejdsmarkedet. Men selvfølgelig skal man kunne få førtidspension, hvis udviklingspotentialet ikke er der.«


Genrefoto: kellepics

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.