John Dyrby Paulsens fulde e-mail til V, DF og RV

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Vi bringer her den fulde e-mail fra borgmester John Dyrby Paulsen (A) til Venstre (V), Dansk Folkeparti (DF) og Det Radikale Venstre (RV), hvor han opsiger samarbejdet i Slagelse byråd.

Flertalsgruppen i Slagelse Byråd består af Socialdemokratiet (S), Liberal Alliance (LA), Socialistisk Folkeparti (SF) og Enhedslisten (EL), og de har nu opsagt det brede samarbejde V, DF og RV.

Læs den opsagte: Samarbejdsaftale i Slagelse byråd for valgperioden 2018-2021


Slagelse, den 10. marts 2018

Til
Sten Knuth, V
Knud Vincents, V
Henrik Brodersen, DF
Ann Sibbern, DF
Troels Brandt, RV

Vi har i AFIØ-valggruppen drøftet samarbejdet med jer i forlængelse af vores samarbejdsaftale af 8/12-17, og vi er alle enige om, at vi ikke finder, at I har levet op til samarbejdsaftalen.

Lad gå, at Sten Knuth umiddelbart efter aftalens indgåelse undsagde den på TV-Øst, men vi har alle adskillige oplevelser, hvor vi ikke synes, at I har levet op til intentionerne om godt samarbejde. Vi har dog navnlig lagt vægt på følgende forhold:

1) På og i forlængelse af byrådsmødet i januar 2018 har vi fra dels Henrik Brodersen og dels Knud Vincents måtte se os alle udsat for heftige og vedholdende urimelige beskyldninger om ”nepotisme”, ”kammerateri” og ”de putter penge i hinandens lommer”, fordi vi har fulgt indstillingen fra forvaltningen i en sag om offentlig udbud af et lille grundstykke i Svendstrup ved Korsør. Vi har opfordret jer til at trække beskyldningerne tilbage, men er blot blevet mødt med tavshed og senest er beskyldningerne helt uden begrundelse og dokumentation blevet gentaget i Søndagsavisen fra slutningen af uge 7, hvor Henrik Brodersen oplyser, at han i detaljen står ved sine beskyldninger. På gruppeformandsmødet den 22/2-18 drøftede vi igen dette forhold, og endnu en gang tog I ikke afstand fra beskyldningerne, men trak nærmest på skulderne, da vi redegjorde for vores opfattelse af de grove beskyldninger, herunder vores opfattelse af at det ikke var foreneligt med samarbejdsaftalens klare intention om at se fremad. På byrådsmødet den 26/2-18 benyttede I ligeledes heller ikke lejligheden til at korrigere beskyldningerne, og vi finder det svært at fortsætte et tæt samarbejde med så grove beskyldninger hængende over hovedet.

2) Sten Knuth mener tilsyneladende, at han kan tillade sig at sige hvad som helst på sin facebook-side, uden at vi skal blande os eller påtale det – jf. Stens e-mail af 22/2-18. Dette er naturligvis ikke acceptabelt, da ytringer på Stens facebookside må betegnes som offentlige ytringer, og særligt når disse er direkte fejlagtige, kan vi ikke leve med, at de ikke engang bliver korrigeret. Vi forudser, at sådanne ytringer fortsætter, og dette ligger langt udenfor samarbejdsaftalens ånd og bogstav.

3) Sten Knuth giver (i e-mail af 22/2-18) udtryk for, at det er absurd at tro, at Venstre ikke fortsat vil dyrke og forfølge de gamle personsager fra byrådet, hvor der rejses utallige beskyldninger om svindel og nepotisme mv. Beskyldningerne er grundløse, men vil på trods af dette fortsætte og kan på ingen måde skabe grundlag for et fremadrettet tillidsskabende samarbejde. At Sten Knuth tillige i e-mail af 27/2-18 beskylder to navngivne byrådskolleger for at lyve er blot endnu et udtryk for endnu en omgang grundløse og absurde beskyldninger, som ikke kan danne baggrund for et fortsat tæt samarbejde.

4) Vi har i flere omgange de sidste 3 måneder oplevet direkte chikane og personforfølgelse af et byrådsmedlem i forbindelse med en personalesag, der fandt sin afslutning i november 2017. Sagen blev afsluttet med et forlig, hvor pågældende byrådsmedlem fik en endog meget stor erstatning. Vi kan godt se bort fra særdeles ubehagelige trusler forud for konstitueringen efter valget i november 2017, men at Sten Knuth – og andre fra V og DF – her i 2018 fortsætter med forsøg på miskreditering og chikane såvel i pressen som på Økonomiudvalgets møder i januar og februar er helt og aldeles uacceptabelt. Særligt på mødet i februar oplevede vi en uhørt negativ stemning og forsøg på miskreditering, som vi tager stærkt afstand fra, og som ikke hører nogen steder hjemme.

Vi er helt med på, at der i politik skal være plads til uenigheder, og vi har respekt for, at I ser jer selv som opposition og ønsker at fører benhård personbåret oppositionspolitik. Vi ser dog ingen som helst grund til at holde fast i en samarbejdsaftale, der giver jer massiv indflydelse og udvalgsformandsposter, hvis vi alligevel bliver mødt af den samme oppositionspolitik og urimelige personangreb, som vi ville have oplevet uden samarbejdsaftalen.

Som I ved, havde vi i begyndelse af februar en intens drøftelse om vores fælles samarbejde, men vi må konstatere, at de intentioner om samarbejde, der blev udtrykt på mødet, ikke efterfølgende har udmøntet sig i dagligdagen og heller ikke kom til udtryk på gruppeformandsmødet den 22/2. Vi oplever tillige, at de politiske uenigheder og debatter i høj grad overskygges af personlige frustrationer og gammel bitterhed, og vi tror desværre ikke, at personangrebene fra jeres side hører op.

På den baggrund anser vi samarbejdsaftalen for ophørt, og vi vil internt drøfte de fremadrettede muligheder for organisering af samarbejdet, herunder organisering af arbejdet i byrådet.

På vegne af AFIØ i Slagelse Byråd
John Dyrby Paulsen (A)
Borgmester


Læs også: Dyrby opsiger byrådssamarbejde – mindretal svarer igen

Øverst: John Dyrby Paulsen (A). Arkivfoto: Slagelse Kommune

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.