Fire borgmestre, kammerater og en skrående naturgrund

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

LEDER (OVERBLIK) – Sagen om den skrående naturgrund i Svenstrup i Slagelse Kommune blussede op igen søndag eftermiddag, hvor den tidligere borgmester Stén Knuth (V) og nuværende borgmester John Dyrby Paulsen (S) debatterede kammerateri med store bogstaver.

“Jordsalg ved Svenstrup har fyldt meget. Meget mærkelig sag, som jeg nu forstår på borgmesteren at vi skal lægge diverse restriktioner ind i handlen som sikrer, at der ikke kan bygges på grunden. Hvorfor kommer det først nu, efter beskyldninger om kammerateri og naboer der gør indsigelser??,” skrev byrådsmedlem og tidligere borgmester Stén Knuth (V) på sin Facebookside.

“Tirsdag skal vi snakke om samarbejdet, fordi borgmesteren ikke bare kan få sin vilje og gøre som det passer ham. I Danmark har vi både demokrati og en lovgivning der skal overholdes. Der er indkaldt til stormøde tirsdag,” supplerede Stén Knuth i sit omfattende Facebook-opslag.

Dyrby vil have Knuth til at ændre sin formulering

Den udmelding fik nuværende borgmester, John Dyrby Paulsen (S), op af stolen, hvorpå han skrev til Stén Knuth og lagde en omfattende kommentar ud på sin Facebook-side.

“Jeg vil venlig men bestemt gøre opmærksom på, at der i sagsfremstillingen er anført følgende: ‘Salgsdokumenterne vil også bestå af en deklaration, som bl.a. indeholder en klausul om, at arealet ikke må bebygges, at der ikke må plantes høje træer eller lignende samt bibeholdelse af stier og adgang til disse m.m. Deklarationen er et vigtigt dokument i handlen og skal bl.a. sikre ejendommene på den anden side af Halsebyvej en fortsat udsigtsklausul, sikre adgang til spildevandsledninger og lignende’,” skrev borgmester John Dyrby Paulsen (S).

“Denne tekst har i øvrigt været en del af sagsfremstillingen både i januar 2016 og september 2017, da du selv var borgmester. Jeg fandt det dog betimeligt, at gøre opmærksom på dette, da det gik op for mig, at ikke alle, der udtalte sig til pressen, havde læst hele sagsfremstillingen; og derfor gør jeg også her dig opmærksom på formuleringen i sagsfremstillingen. Jeg går ud fra, at du på den baggrund ændre din formulering på facebook,” fortsatte John Dyrby Paulsen på sin Facebook-side.

En skrående naturgrund i Svenstrup By og en nabo

Sagen drejer sig om en skrående naturgrund i Svenstrup By i Tårnborg ved Korsør i Slagelse Kommune, hvor kommunen har modtaget en forespørgsel fra Halsebyvej 14, som er nabo til matriklen, om at købe grunden. Denne nabo er Troels Christensen (LA), der ikke blev genvalgt til byrådet ved kommunalvalget.

matr.nr. 5cø Svenstrup By, Tårnborg
Slagelse Kommune

Troels Christensen var byrådsmedlem for Liberal Alliance i Slagelse Kommune og er tidligere borgmester for Venstre i Hashøj Kommune (nuværende Slagelse Kommune). Han blev i øvrigt borgmester med hjælp fra sin tvillingebror Villum Christensen fra Det Radikale Venstre. I dag er Villum Christensen medlem af Liberal Alliance og er 1. viceborgmester i Slagelse Kommune.

Flertal i byrådet godkendte salg af naturgrunden

På det sidste byrådsmøde i Slagelse Kommune den 29. januar 2017 skulle det besluttes, om kommunen ville sælge matr.nr. 5cø Svenstrup By, Tårnborg. Det er et grønt areal beliggende på Halsebyvej i Svenstrup (Korsør). Prisen skulle også besluttes.

Der står i referatet, at “Sagen har været behandlet i Økonomiudvalget den 18. januar 2016, hvor udvalget besluttede ikke at sælge arealet på dette tidspunkt og afvente den nye Planlov. Sagen genoptages igen den 11. september 2017, da den nye Planlov er vedtaget.”

Byrådet godkendte, at Villum Christensen (LA) var inhabil, hvorpå Mick Keller (LA) indtrådte som suppleant. Derefter blev punktet godkendt med den tilføjelse, at minimumsprisen skal svare til den offentlige vurdering af grundværdien.

“De er jo kun ude på at fylde hinandens lommer”

Sagen blussede op lige efter sidste byrådsmøde, hvor flere medier skrev om salget af grunden såsom SN.dk, TV Øst og Altinget.

“De er jo kun ude på at fylde hinandens lommer. Det er kammerateri og nepotisme, og derfor skal sagen frem i lyset,” sagde Henrik Brodersen (DF) til SN.dk.

“Det er meget belejligt, det kommer på lige nu. Det skriger til himlen, at nogle skulle tilgodeses,” sagde Henrik Brodersen efterfølgende til TV Øst.

Sagen var på byrådets dagsorden, men oprindelig på den lukkede del. Sagen blev flyttet til den åbne del, fordi Henrik Brodersen havde bedt om det. Det skrev Sjællandske i tirsdags.

“Kammerateri”, skulle Venstres gruppeformand Knud Vincents angiveligt havde sagt til Sjællandske. Og Henrik Brodersen skulle have talt om at “fylde hinandens lommer”.

Balladen drejer sig formentlig om, at Villum Christensen (LA) pegede på John Dyrby Paulsen (S) som borgmester efter de lange forhandlinger efter kommunalvalget i november 2017.

Villum Christensen (LA) og Troels Christensen (LA) er tvillingebrødre, og derfor mener Henrik Brodersen (DF), at det er lidt for belejligt, at sagen kommer op igen, og at Socialdemokratiet stemmer for et salg denne gang.

“Det her fortæller mig, at der er noget, som skal betales tilbage,” udtalte Henrik Brodersen til TV Øst.

Troels Christensen (LA), som ikke længere sidder i byrådet, har en anden opfattelse.

“Det her er jo slet ikke et spørgsmål om, at jeg bliver begunstiget på nogen måde. Tværtimod bliver jeg straffet for at have en bror i byrådet og skal nu betale det dobbelte af, hvad enhver anden skulle have gjort i mit sted,” sagde Troels Christensen derpå til Altinget.

Måske endnu en sag uden konklusion og afslutning

Slagelse News skrev tidligere, at der måske ville komme lidt ro omkring borgmesterparret i en periode, men den ro, hvis den overhovedet kom, varede kun få dage.

Grunden på Halsebyvej i Svenstrup er en temmelig kompleks sag, der kan blive ret omfattende, hvis den skal beskrives fuldt ud, og det ligner en politisk sag, som aldrig vil føre til en konklusion.

Byrådsreferatet fortæller, at vurderingen lyder på 40.000 kroner + moms, og at det er muligt, at der kan opnås højere bud, da flere interesserenter kan byde på arealet. Den offentlige grundværdi er 72.800 kroner inklusive moms.

Byrådsmøde den 29. januar 2018:

  • Referatet af dette punkt på byrådsmødet kan læses her.
  • Du kan se billedet af det grønne areal ved Halsebyvej her.

Det er uvist, om Troels Christensen stadig vil betale disse penge for at få en større græsplæne, eller om andre købere kommer i spil. Det er jo for så vidt et beskedent beløb for en naturgrund ved en kystlinje, selvom der aktuelt ikke kan gives dispensation til opførelse af nye boliger.

Det er vanskeligt at placere et konkret politisk ansvar uden bias ud fra de aktuelle oplysninger. Spørgsmålet er mere, hvor borgerne placerer ansvaret, og det er dem, som sidder med stemmesedlerne. Vælgere har en tendens til at straffe dem, som har profiteret mest.

Læs også: Spillet om borgmesterkæden i Slagelse

Foto: bubblea / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.