Tænd et lys for vores frihed, håb og fremtid

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). Leder – Kl. 20.36 er det 74 år siden, at BBC reporterede, at de tyske tropper havde overgivet sig. »Slagelseanerne fik i rigt Maal Lejlighed til at nyde den, da allierede Tropper paa Vej mod København drog igennem Slagelse ad Hovedvej Nr. 1,« skrev slagelseborgmesteren.

"Tænd et lys for vores frihed, håb og fremtid"