Ny chef for Kommunale Ejendomme

Slagelse.News — »Noget af det første jeg har fokus på, er at få skabt endnu bedre sammenhænge, og sammen med mine kommende kolleger at udvikle en god arbejdsplads og i fællesskab med forvaltningerne sikrer, at vi får udmøntet ejendomsstrategien,« lyder det fra den nye chef for Kommunale Ejendomme.

"Ny chef for Kommunale Ejendomme"

Justeringer i støtte til socialt arbejde

Slagelse.News — »Vi modtager hvert år rigtig mange gode ansøgninger til frivilligt socialt arbejde gennem §18-puljen. De frivillige gør en stor og værdifuld indsats […]. For at gøre det så nemt som muligt for ansøgerne at søge puljen, har vi netop vedtaget en række tilføjelser til tildelingsmodellen, så rammerne for tildelingen er endnu tydeligere,« lyder det fra Sundhedsudvalg i Slagelse Kommune.

"Justeringer i støtte til socialt arbejde"

Sund & Bælt opruster med en AI-afdeling

Korsor.News — »Vi arbejder med projekter, der kræver højt specialiserede kompetencer, og vi kan ikke realisere dem i fremtiden ved bare at hente flere mennesker ind. Specialisterne hænger ikke på træerne, og så er det både omkostningstungt og ineffektivt. Derfor er det vigtigt, at vi udnytter eksisterende viden og teknologi bedst muligt, og her er AI-løsninger helt afgørende,« lyder det fra Sund & Bælt.

"Sund & Bælt opruster med en AI-afdeling"

Familienetværk rækker ud til flere familier i nød

Zand.News — »Nogle familier har ikke det store overskud og har brug for en ekstra invitation og håndsrækning for at finde vej til de tilbud, der er. En kasse med mad er et meget konkret kontaktmiddel, som kan invitere dem indenfor i fællesskabet,« lyder det fra Blå Kors’ generalsekretær.

"Familienetværk rækker ud til flere familier i nød"

Iver Huitfeldts får Søfartsprisen 2024

Korsor.News — »Jeg er på egne vegne og på vegne af besætningen stolt over og glad for, at vi får prisen. Vores job som danske soldater og søkrigere er naturligvis at beskytte danske interesser både ude og hjemme, men derfor er det alligevel dejligt at få en anerkendelse fra civilsamfundet og opleve, at der sættes pris på vores indsats,« lyder det fra kommandørkaptajnen.

"Iver Huitfeldts får Søfartsprisen 2024"

Broinspektion af droner med AI

Korsor.News — »Med disse teknologier kan vi nemt og præcist følge udviklingen af betonskader på pylonerne. Den AI-baserede indsigt gør os også bedre i stand til at forudsige, hvornår nye skader vil opstå. I bedste fald kan vi helt undgå store, omkostningstunge skader,« lyder det fra Storebæltsbroen.

"Broinspektion af droner med AI"