Regionen åbner for borgerforslag

Zand.News — »Vi vil gerne sikre et nært og styrket demokrati i vores region. Derfor har vi åbnet for, at borgerne nemmere kan påvirke, hvordan Region Sjælland udvikler sig. Vores beslutninger påvirker mange mennesker. Derfor er det afgørende, at borgerne er med til at sætte retningen og påvirke de ting, der er vigtige for dem – blandt andet i sundhedsvæsnet,« lyder det fra regionsrådsformanden.

Hvis du har forslag til, hvordan sundhedsvæsnet i Region Sjælland skal fungere, kan du stille forslag til Regionsrådet. Det kan eksempelvis handle om tryghed i behandlingen, nære sundhedstilbud eller bæredygtighed i driften af sygehusene. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Region Sjælland er først med borgerforslag

mitborgerforslag.dk kan borgere i Region Sjælland nu stille forslag, som politikerne i Regionsrådet kan debattere på regionsrådsmøderne, der afholdes cirka en gang om måneden. Et forslag skal have opbakning fra 5.000 borgere for at blive taget op til politisk behandling.

»Jeg er glad for, at vores arbejde med at inddrage borgerne og behandle emner, der ligger dem meget på sinde, munder ud i åbningen af mitborgerforslag.dk,« siger regionsrådsmedlem Anne Chr. Thilemann (S), der er formand for Inddragelsesudvalget i Region Sjælland.

Region Sjælland er den første region i Danmark, hvor borgerne kan stille borgerforslag. Folketinget indførte borgerforslag i 2018.

»Vi vil gerne sikre et nært og styrket demokrati«

Regionsrådet vedtog i januar, at borgerne i Region Sjælland skulle have mulighed for at stille forslag, som medlemmerne af Regionsrådet vil kunne tage stilling til.

»Vi vil gerne sikre et nært og styrket demokrati i vores region. Derfor har vi åbnet for, at borgerne nemmere kan påvirke, hvordan Region Sjælland udvikler sig. Vores beslutninger påvirker mange mennesker. Derfor er det afgørende, at borgerne er med til at sætte retningen og påvirke de ting, der er vigtige for dem – blandt andet i sundhedsvæsnet,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Borgerforslaget skal have opbakning fra 5.000

Et borgerforslag i Region Sjælland skal have opbakning fra 5.000 borgere, før det bliver taget op til behandling i Regionsrådet. Det betyder også, at en borger, der stiller et forslag, skal søge opbakning til forslaget for eksempel via sociale medier, foreningsarbejde eller på anden vis.

På mitborgerforslag.dk, hvor man kan stille og støtte borgerforslag, er der vejledning til, hvilke krav der skal overholdes. Og der er inspiration til, hvordan en indstilling kan udformes, samt hvad et borgerforslag kan være. Et borgerforslag kan for eksempel være et ønske om flere nære sundhedstilbud, bud på bæredygtige behandlinger, eller tiltag der skaber tryghed i behandlingen for udsatte borgere.

Alle, der bor i Region Sjælland og er fyldt 18 år, kan stille eller støtte et borgerforslag. Man skal verificere sig med MitID for at stille eller støtte forslag. Hvis borgerforslaget får 5.000 støtter på 180 dage, går det videre til politisk behandling. Ordningen med borgerforslag og blandt andet kravet om, at et forslag skal have støtte fra 5.000 borgere, vil blive evalueret efter et år.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/huno