Flere børn og unge i kommunen skal trives

Slagelse.News — 300 medarbejdere fra Center for Børn og Unge i Slagelse Kommune har været sammen med Professionshøjskolen Absalon til en fælles intro af en ny faglig tilgang til at arbejde med børn og unge.

Et nyt samarbejde mellem Slagelse Kommune og Professionshøjskolen Absalon skal styrke udsatte børn og unges trivsel. Samarbejdet er baseret på en grundig videns-kortlægning og analyse af området og skal bidrage til at børn, unge og deres familier hjælpes tidligere. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Skal sikre en reel forebyggende indsats mod mistrivsel

300 medarbejdere og ledere fra Center for Børn og Unge i Slagelse Kommune har netop været sammen med Professionshøjskolen Absalon til en fælles intro af en ny faglig tilgang til arbejdet med kommunens børn og unge.

Slagelse Kommune har nemlig ambitiøse mål om at sikre en reel forebyggende indsats mod mistrivsel, der bygger på et fælles vidensgrundlag, tværfagligt samarbejde og et styrket samarbejde med børn, unge og deres familier.

Formålet er, med lokale indsatser, at bidrage til at knække den nationale kurve for mistrivsel blandt børn og unge, som har været konstant i årtier. For at opnå dette kræves en omfattende omlægning, nye tilgange og aktiv samskabelse med de berørte parter på tværs af kommunen, sektorer og civilsamfundet.

Vil motivere de unge og skabe anderledes samarbejdsflader

»Vi står overfor et paradigmeskifte, hvor vi i højere grad skal lykkedes med at hjælpe børn og unge, inden mistrivsel afspejler sig i deres adfærd. Vi skal lytte til vores børn og unge, tro på dem, motivere dem, få aktiveret deres netværk og insistere på et samarbejde, hvor vi forpligter hinanden, få skabt nogle anderledes samarbejdsflader, hvor vi også lykkes i fællesskab,« fortæller Rikke Kvistgaard Laursen, der er centerchef for Børn og Unge.

En analyse, udarbejdet for Børn og Unge-centeret, skal danne grundlag for omlægningen og blandt andet fokusere på:

  • Fælles tilgang til arbejdet med risiko- og beskyttelsesfaktorer
  • Inddragelse af barnet, den unge, familien samt netværk og civilsamfundet
  • Tværprofessionelt samarbejde.

Absalon har udviklet en målrettet uddannelse til Slagelse

Med afsæt i den gennemførte analyse, præsenterede Professionshøjskolen Absalon medarbejderne for BESKYT-modellen, som er et nyt fagligt redskab, der fokuserer på reel forebyggelse og bygger på viden om, hvad der skal være til stede, for at børn og unge i udgangspunktet klare sig og trives, og som er specielt udviklet til at støtte omlægningen i Slagelse Kommune.

Som en del af den ambitiøse udvikling tilbydes alle medarbejdere og ledere i Center for Børn og Unge samt flere ledere og medarbejdere fra kommunens skoler og dagtilbud et særligt diplommodul i samskabelse, udviklet af Absalon med udgangspunkt i analysen.

»Vi er glade for at være involveret i dette vigtige arbejde, da et styrket vidensniveau og en omlægning af praksis er nødvendig, hvis vi skal lykkes med at forebygge, støtte og hjælpe børn og unge til et liv uden mistrivsel,« siger Anne Rovsing, der er centerchef for Socialt arbejde på Professionshøjskolen Absalon.

Øverst: Børn og Unge i Torvegade. (Foto: Slagelse Media). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/y3p