Folketinget enig om at sænke tempoet

Zand.News — »Der er ingen tvivl om, at tempoet i politik er blevet alt for opskruet. Det presser politikere og embedsmænd, og det kan i sidste ende gå ud over de love, som regulerer os alle sammen. Det kan ingen være tjent med,« lyder det fra Folketingets formand.

Der bliver fremover bedre tid til at vedtage et lovforslag i Folketinget. Det har et enigt Udvalg for Forretningsordenen – hvor samtlige partier er repræsenteret – besluttet. Beslutningen betyder, at der rykkes på en række frister, som skal sikre bedre tid, når det nye folketingsår indledes til oktober. Det skriver Folketinget i en pressemeddelelse.

Forudsigelighed og plads til refleksion

Folketingets partier er blandt andet enige om at rykke grænsen for, hvor lang tid der skal gå, fra et lovforslag bliver fremsat, til det kan vedtages. I dag skal der gå mindst 30 dage fra fremsættelse til vedtagelse, mens der fremover skal gå mindst 40 dage.

Samtidig sikres folketingsmedlemmerne i fremtiden minimum 7 dage til at vurdere et lovforslag, fra det fremsættes, til det bliver 1. behandlet i Folketingssalen. I dag skal der gå mindst 2 dage, og det har mange folketingsmedlemmer peget på som utilstrækkelig tid, hvis de skal nå at sætte sig ordentlig ind i et lovforslag.

Den nye 7-dagesregel er en mindsteregel, og udvalget er samtidig enige om at opfordre Folketingets Administration til fremover at arbejde for, at der går mindst 14 dage fra fremsættelse til 1. behandling, hvor det er praktisk muligt og giver mening. Det vil samlet hjælpe med at skabe mere forudsigelighed og tid til refleksion i lovprocessen.

Tempoet i politik er blevet for opskruet

Det var Folketingets formand, Søren Gade, der i sin tid tog initiativ til at drøfte folketingsmedlemmernes arbejdsvilkår, herunder at sikre mere tid til lovarbejdet. Derfor er Søren Gade tilfreds med den nye aftale:

»Der er ingen tvivl om, at tempoet i politik er blevet alt for opskruet. Det presser politikere og embedsmænd, og det kan i sidste ende gå ud over de love, som regulerer os alle sammen. Det kan ingen være tjent med. Derfor er jeg glad for, at alle partier er enige om at bruge mere tid på at vedtage ny lovgivning. Aftalen er et første vigtigt skridt på vejen mod at skabe bedre rammer om Folketingets arbejde – en indsats, vi kommer til at arbejde videre med. Blandt andet har jeg fortsat en ambition om, at vi får nedbragt antallet af udvalg, så vi også på den måde kan lette presset på det enkelte folketingsmedlem,« fortæller Søren Gade.

For at sikre, at det fortsat er muligt at behandle et lovforslag hurtigt, er partierne enige om, at et flertal i Folketinget skal have mulighed for at fravige de nye 7- og 40-dagsregler. Det vil fortsat kræve dispensation fra Folketingets forretningsorden og dermed ¾-flertal, hvis man skal under 2 dage fra fremsættelse til 1. behandling eller under 30 dage fra fremsættelse til vedtagelse.

Øverst: Folketingssalen. (Foto: Slagelse Media). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/f2bo