Slagelse får hjælp til PPR

Slagelse.News — De 10 kommuner, herunder Slagelse Kommune, som vil få tilbudt midler fra puljen, er udvalgt, fordi de rangerer højest på Indenrigs- og Sundhedsministeriets socioøkonomiske indeks for 2024, der måler kommunernes relative udgiftsbehov i forhold til andre kommuner på basis af en række socioøkonomiske kriterier.

Kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Guldborgsund, Herlev, Ishøj, Kalundborg, Langeland, Lolland og Slagelse får tilbudt puljemidler til at styrke pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en meddelelse.

Særligt mange børn med behov for ekstra hjælp

Med aftalen om finanslov for 2024 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet blev det besluttet at afsætte en pulje på 50 millioner kroner i 2024 og 80 millioner kroner årligt i 2025-2027 til flere hænder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til de cirka 10 procent af kommunerne, der har det største behov for flere medarbejdere.

De 10 kommuner, som vil få tilbudt midler fra puljen, er Slagelse, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Guldborgsund, Herlev, Ishøj, Kalundborg, Langeland og Lolland. Kommunerne er udvalgt, fordi de rangerer højest på Indenrigs- og Sundhedsministeriets socioøkonomiske indeks for 2024, der måler kommunernes relative udgiftsbehov i forhold til andre kommuner på basis af en række socioøkonomiske kriterier.

»Nogle steder i landet er der særligt mange børn, som har behov for ekstra hjælp i deres skole eller børnehave. Med denne økonomiske håndsrækning ønsker vi mere personale med ekspertviden til at støtte op om børnene. Det skal blandt andet reducere ventetiden hos PPR,« siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S).

Skal understøtte det pædagogiske personale i PPR

Formålet med puljen er at understøtte det pædagogiske personale i PPR i det forebyggende arbejde og skabe øget tilstedeværelse i dagtilbud og grundskolen. PPR-medarbejderne kan blandt andet understøtte tilrettelæggelse af undervisning og mellemformer, herunder eksempelvis co-teaching, NEST-klasser og indsatser, der styrker de specialpædagogiske kompetencer, herunder øget supervision og rådgivning i dagtilbud og skoler.

Målet er også at reducere efterspørgslen efter pædagogisk-psykologiske vurderinger og dermed nedbringe ventetiden. De erfaringer, som de udvalgte kommuner, gør sig i forbindelse med brugen af puljemidlerne, kan samtidig give viden, der kan komme landets øvrige kommuner til gode.

Den konkrete fordeling af midlerne til de 10 kommuner sker ud fra kommuners børnetal (0-17-årige) i 2024, og vil blive genberegnet i hvert af årene 2025-2027. Slagelse Kommune modtager således 9.374.000 kroner i 2024 og 14.998.000 kroner årligt 2025-2027 (tentativt), hvilket er 54.368.000 kroner i alt.

Læs også: Færre må henvises til Børne- og Ungepsykiatri (september 2022).

Øverst: Genrefoto. (Foto: Slagelse). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/2fd