Mangelfuld ledelse i Børn og Unge

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Slagelse.News – Socialstyrelsens Task Force har fundet flere problematiske forhold i kommunens sagsbehandling af udsatte børn og unge.

Slagelse Kommune har ansøgt og fået bevilget et eftersyn af den kommunale sagsbehandling for udsatte børn og unge af en særlig Task Force under Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

Task Forcen har fundet flere problematiske forhold, som der tages hånd om, så kommunens børn og unge får den støtte, de har brug for.

Det oplyser kommune i en pressemeddelelse, og det fremgår af referatet fra Børne- og Ungeudvalget den 2. november 2020, hvor “Task Force analyserapport Slagelse Kommune” blev gennemgået.

Udfordret i forhold til at arbejde systematisk med sagsforløb

»Vi er udfordret af stigende pres på det særlige børne- og ungeområde, og byrådet har ønsket en analyse af området,« lyder det i en samlet udtalelse fra Børne- og Ungeudvalgets medlemmer, som fortsætter:

»Derfor har vi søgt om bistand fra den særlige task force, som har været meget konstruktive, og har givet en række anbefalinger. Vi vil nu sammen med kommunens medarbejdere trække i arbejdstøjet, så vi kan sørge for, at vores børn og familier får den bedste behandling og hjælp fra afdelingen for børn og familie.«

Task Forcen påpeger en række områder, der skal tages hånd om. Blandt andet beskrives det, at Center for Børn og Unge (CBU) er udfordret i forhold til at arbejde systematisk med sagsforløb og overgange fra det almene til det specialiserede børne- og ungeområde.

Der ses også for lange sagsbehandlingstider, til dels som følge af manglende systematik i sagsbehandlingen, men rapporten peger også på mangelfuld ledelse og styring.

Det er et billede, som Slagelse Kommune godt kan genkende, og analyserapporten hjælper med at give et samlet overblik over, hvilke områder CBU særligt bør styrkes på.

»Konklusionerne i rapporten tegner et billede af, at vi skal arbejde med vores kultur og tilgangen til borgerne,« siger Tine Aavang og Simone Mejling, der er henholdsvis formand og næstformand i LokalMED (samarbejdsudvalget) i Børn og Familie, og fortsætter:

»Vi er underlagt et stort arbejdspres, og derfor er vores dygtige medarbejdere konstant på bagkant, så der ikke i tilstrækkelig grad er fokus på udvikling og tidlig inddragelse af borgerne. Vi har brug for at få arbejdsro, så vi kan fastholde medarbejdere og bruge vores faglighed til at finde gode løsninger sammen med borgerne.«

Personaleudskiftning presser kontinuiteten i sagsbehandlingen

I rapporten konstateres det, at både medarbejdere og ledere er kompetente, men udfordres af, at området har stor personaleudskiftning, hvilket presser kontinuiteten i sagsbehandlingen.

Den store personaleudskiftning betyder, at det bliver svært for både medarbejdere og ledere at give rettidig og den rette hjælp og samtidig leve op til målet om, at inddrage børn, unge og deres familier i tilrettelæggelsen af sagsforløbet.

Håbet med Task Force forløbet er, at en opgradering på både de juridiske og socialfaglige dimensioner samt strukturen og systematikken i sagsforløbene vil have en positiv effekt på kulturen og arbejdsmiljøet til gavn for børn, unge og familier i Slagelse Kommune.

I forbindelse med den kommende handleplan på området inddrages borgere og andre involverede på børne og familieområdet, særligt i forhold til samspillet og kommunikation mellem familierne og kommunen.

Læs også: Radikale Venstre: »Jeg er med på, at der kan ske skæverter« (oktober 2020).
Læs også: Slagelse Kommune på temadag om tvangsbortadoptioner (oktober 2020).
Læs også: Enhedslisten spørger ind til tvangsbortadoptioner (august 2020).
Læs også: Flere klager til borgerrådgiveren over Børn og Unge (juni 2020).
Læs også: Ekstern undersøgelse af det specialiserede børneområde (januar 2020).

Øverst: Center for Børn og Unge på Torvegade. (Foto: Slagelse Media). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.