Enhedslisten spørger ind til tvangsbortadoptioner

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Slagelse.News – Byrådsmedlem Thomas Clausen (EL) kræver en redegørelse for retningslinjerne for Slagelse Kommunes arbejde med tvangsbortadoptioner i forbindelse med tvangsfjernelse af børn.

»Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 23. august 2020 via sin initiativret ønsket, at byrådet tager stilling til sagen om tvangsbortadoptioner,« står der i dagsorden til byrådsmødet på mandag den 31. august 2020.

Gravid mor måtte flygte fra Slagelse til udlandet

I løbet af sommeren flygtede en ung mor fra Slagelse til Polen, fordi hun var bange for, at Slagelse Kommune ville tvangsfjerne og måske endda tvangsadoptere hendes barn væk.

»En ung mor, højgravid, valgte i begyndelsen af juli 2020 at flytte til udlandet, efter under en samtale med en kommunal medarbejder at få stillet i udsigt, at hendes barn ville blive tvangsbortadopteret, når det kom til verden,« skriver Thomas Clausen (EL) i punktet og fortsætter:

»Efter fødslen i udlandet har Slagelse Kommune fortsat forsøgt at gribe ind over for mor og barn, jævnfør artikel i Sjællandske den 14. juli 2020

Thomas Clausen har den opfattelse, at kommune altid skal søge de mindst indgribende foranstaltninger.

»Kommunen har som opgave at kere sig om barnets tarv, at arbejde ud fra at søge de mindst indgribende foranstaltninger over for familien samt at respektere borgernes rettigheder,« påpeger han.

Nu ønsker Thomas Clausen, at forvaltningen forelægger en redegørelse for retningslinjerne for kommunens arbejde med tvangsbortadoptioner i forbindelse med tvangsfjernelse af børn.

48 tvangsfjernelser og 0 tvangsbortadoptioner på 2 ½ år

Slagelse.News har tidligere søgt om aktindsigt i antallet af tvangsfjernelser og tvangsbortadoptioner i Slagelse Kommune, som er sket i den nuværende byrådsperiode fra januar 2018 til juni 2020 (altså 2 ½ år).

En tvangsfjernelse eller en tvangsbortadoption behandles af Det særlige Børne- og Ungeudvalg (der ikke må forveksles med det politiske Børne- og Ungeudvalget).

I visse tilfælde kan tvangsfjernelsen ske som en formandsbeslutning. Desuden kan der være tale om egendrift fra Ankestyrelsens side.

Forvaltningen oplyste til Slagelse.News, at der har været 48 afgørelser om tvangsfjernelser og ingen afgørelser om tvangsbortadoptioner i perioden fra januar 2018 til juni 2020.

De nuværende politisk valgte medlemmer og stedfortrædere i Det særlige Børne- og Ungeudvalg er:

  • Britta Huntley (S) – formand
  • Ebbe Jens Ahlgren (V) – næstformand
  • Sofie Janning (S) – stedfortræder
  • Jørn-Ole Didriksen (V) – stedfortræder
  • Flemming Erichsen (S) – 2. stedfortræder
  • Anders Kofoed (V) – 2. stedfortræder.

Læs også: Ekstra stedfortrædere i udvalget for tvangsanbringelser (2019).

Øverst: Modelfoto. (Foto: Xavier S / iStock). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.