Slagelse Kommune på temadag om tvangsbortadoptioner

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Slagelse.News – Medarbejdere fra Center for Børn og Unge i Slagelse Kommune har deltaget i en temadag om tvangsbortadoption i Lolland Kommune. En særlig tilknytning til plejeforældre kan for eksempel medføre tvangsbortadoption.

Medarbejdere fra Center for Børn og Unge i Slagelse Kommune har lige deltaget i en temadag om adoption uden samtykke i Lolland Kommune.

Lolland Kommune har stor praktisk erfaring i arbejdet med adoption uden samtykke, og kommunen har ligefrem ansat en ansat en adoptionsmedarbejder.

Det fremgår af dagsorden og bilag til byrådsmødet i Slagelse Kommune den 26. oktober 2020.

Gravid mor flygtede til Polen efter trussel om bortadoption

På byrådets møde den 31. august 2020 blev det i forbindelse med en initiativsag om tvangsbortadoptioner besluttet, at der skal fremlægges en redegørelse over retningslinjerne for kommunens arbejde med tvangsbortadoptioner.

Byrådsmedlem Thomas Clausen fra Enhedslisten havde via sin initiativret ønsket, at byrådet skulle tage stilling til tvangsbortadoptioner.

Læs også: Enhedslisten spørger ind til tvangsbortadoptioner.

»En ung mor, højgravid, valgte i begyndelsen af juli 2020 at flytte til udlandet, efter under en samtale med en kommunal medarbejder at få stillet i udsigt, at hendes barn ville blive tvangsbortadopteret, når det kom til verden,« skrev byrådsmedlem Thomas Clausen i initiativsagen og fortsatte:

»Efter fødslen i udlandet har Slagelse Kommune fortsat forsøgt at gribe ind over for mor og barn, jævnfør artikel i Sjællandske den 14. juli 2020 (og senere artikler såsom den 14. oktober 2020, red).«

»Kommunen har som opgave at kere sig om barnets tarv, at arbejde ud fra at søge de mindst indgribende foranstaltninger over for familien samt at respektere borgernes rettigheder,« påpegede Thomas Clausen.

Tilknytning til plejeforældre kan medføre tvangsbortadoption

Forvaltningen har nu lavet den ønskede redegørelse, der er vedhæftet som bilag 1 til punkt 14 – Redegørelse for retningslinjerne for adoption uden samtykke – i dagsordenen.

Følgende uddrag fremgår af denne redegørelse:

Adoption uden samtykke har det formål at sikre børn, der ellers ville have været anbragt hele deres barndom på grund af deres forældres manglende evne til at varetage omsorgen for dem.

Adoption uden samtykke beskrives i adoptionslovens § 9, stk. 2-4, og overordnet er der tale om tre typer af sager:

  • Hvis barnets forældre er ude af stand til at tage sig af barnet (adoptionslovens § 9, stk. 3).
  • Hvis barnet har en særlig tilknytning til sine plejeforældre (adoptionslovens § 9, stk. 4).
  • I særlige tilfælde, hvis væsentlige hensyn til, hvad der er bedst for barnet, taler for det (adoptionslovens § 9, stk. 2 (opsamlingsbestemmelsen)).

Læs også: Flere klager til borgerrådgiveren over Børn og Unge.

Når myndigheden vurderer, at et barn burde bortadopteres for at sikre barnet stabilitet, vil det altid blive forsøgt at gennemføre adoptionen som en frivillig adoption med forældrenes samtykke. Kun når forældrene ikke vil medvirke til adoptionen, kan der blive tale om adoption uden samtykke.

I lovændringen fra april 2019 blev der givet hjemmel til, at børn, der adopteres uden samtykke til andre end deres plejefamilie, placeres midlertidigt hos den kommende adoptivfamilie, indtil Ankestyrelsen har truffet afgørelse.

Lolland Kommune har ligefrem ansat en adoptionsmedarbejder

Det fremgår videre af redegørelsen, at Center for Børn og Unge i Slagelse Kommune ikke udarbejdet supplerende lokale retningslinjer for arbejdet med adoption uden samtykke.

Det fremgår ligeledes, at Det særlige Børne- og Ungeudvalg i Slagelse Kommune endnu ikke har været forelagt en sag med indstilling til adoption uden samtykke.

Det særlige Børne- og Ungeudvalg omtales typisk som Tvangsudvalget blandt forældre og advokater med flere. Det særlige Børne- og Ungeudvalg må i øvrigt ikke forveksles med Børne- og Ungeudvalget.

De nuværende politisk valgte medlemmer og stedfortrædere i Det særlige Børne- og Ungeudvalg er i øvrigt:

  • Britta Huntley (S) – formand
  • Ebbe Jens Ahlgren (V) – næstformand
  • Sofie Janning (S) – stedfortræder
  • Jørn-Ole Didriksen (V) – stedfortræder
  • Flemming Erichsen (S) – 2. stedfortræder
  • Anders Kofoed (V) – 2. stedfortræder.

Dog fremgår det af redegørelsen, at et antal medarbejdere fra Center for Børn og Unge faktisk har deltaget i en temadag om adoption uden samtykke i Lolland Kommune.

Denne kommune har stor praktisk erfaring i arbejdet med adoption uden samtykke. Det fremgår endvidere, at Lolland Kommune ligefrem har ansat en adoptionsmedarbejder. Det fremgår også af en artikel i Folketidende.

Øverst: Børn og Unge på Torvegade i Slagelse By. (Arkivfoto: Slagelse Media). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.