Radikale Venstre: »Jeg er med på, at der kan ske skæverter«

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Slagelse.News – Det særlige Børne- og Ungeudvalg mener, at det kunne være spændende at drøfte, om der skal være flere tvangsbortadoptioner i Slagelse Kommune. Enhedslisten raser derimod og undrer sig over, at »voldspsykopater, seriekrænkere og narkohandlere behandles mildere end almindelige borgere.«

På mandagens byrådsmøde om tvangsbortadoptioner gik bølgerne højt. Det skete under punkt 14, hvor byrådet skulle tage en redegørelse for retningslinjer for adoption uden samtykke til orientering.

Kommunen forsøgte at gribe ind over for mor og barn i Polen

På byrådets møde den 31. august 2020 blev det i forbindelse med en initiativsag om tvangsbortadoptioner besluttet, at der skulle fremlægges en redegørelse for retningslinjer for kommunens arbejde med tvangsbortadoptioner.

Læs også: Slagelse Kommune på temadag om tvangsbortadoptioner.

Initiativsagen blev rejst af byrådsmedlem Thomas Clausen (EL), der havde påpeget, at det er kommunens opgave at kere sig om barnets tarv og at arbejde ud fra at søge de mindst indgribende foranstaltninger over for familien samt at respektere borgernes rettigheder.

Læs også: Enhedslisten spørger ind til tvangsbortadoptioner.

Her havde Thomas Clausen nævnt sagen med den unge mor, som var flygtet fra Slagelse til Polen, fordi hun var bange for, at Slagelse Kommune ville tvangsfjerne og måske endda tvangsbortadoptere hendes barn væk.

»Efter fødslen i udlandet har Slagelse Kommune fortsat forsøgt at gribe ind over for mor og barn, jævnfør artikel i Sjællandske den 14. juli 2020 (og senere artikler såsom den 14. oktober 2020, red.),« havde han påpeget.

Ikke acceptabelt at borgere er nødt til at flytte til udlandet

Forløbet i den virtuelle byrådssal blev dog noget forvirrende, da der blev snakket i øst og vest om både tvangsfjernelser og tvangsbortadoptioner.

Dertil kom, at punkt 17 (lukket punkt), som var en anden initiativsag om en tvangsanbringelsessag og tvangsbortadoption, blev nedstemt og fjernet fra dagsordenen – kun Thomas Clausen (EL) stemte imod, at punktet udgik.

Det betød, at debatten om tvangssager alene skulle dreje sig om punkt 14, som var om redegørelsen for retningslinjerne for adoption uden samtykke.

»Baggrunden for denne sag er højdramatisk. Der er en højgravid mor. Hun valgte i begyndelsen af juli 2020 at flytte til Polen efter under en samtale med en kommunal medarbejder at blive stillet i udsigt, at hendes barn ville blive tvangsbortadopteret,« forklarede Thomas Clausen (EL) og fortsatte:

»Det er ikke acceptabelt, at en borger skal se sig nødsaget til at flytte til udlandet for at undgå meget indgribende foranstaltninger på baggrund af en sagsbehandling, som ikke har været retvisende.«

»Det er lidt underligt i et moderne samfund at se, at voldspsykopater, seriekrænkere og narkohandlere behandles mildere end almindelige borgere,« slog Thomas Clausen fast.

Herefter kom Thomas Clausen med et forslag med to punkter:

  • At byrådet konstaterer, at kommunen i sin sagsbehandling ikke automatisk tilstræber de mindst indgribende foranstaltninger i sager om tvangsanbringelse af børn (anbringelse af børn uden samtykke) eller tvangsbortadoption af børn (adoption af børn uden samtykke), og at sagsbehandlingen sker uden lokale retningslinjer.
  • At kommunaldirektøren tager de nødvendige skridt for at tilvejebringe en sagsbehandling, der som udgangspunkt har de mindst indgribende foranstaltninger over for familien, og der har fokus på barnets tarv og respekterer borgernes rettigheder, herunder barnets ret til familieliv.

Børne- og Ungeudvalget skal perspektivere klagesagerne

Helle Blak (SF), der er udvalgsformand for Børne- og Ungeudvalget, var ikke helt enig med Thomas Clausen nye forslag med de to punkter.

Hun syntes, at det er en alvorlig sag, og at det ville være ærgerligt, hvis det ikke bliver taget alvorligt. Det er vigtigt med borgernes og især børnenes perspektiv, men også vigtigt med medarbejdernes perspektiv.

Derfor ville hun ikke “konstatere”, at medarbejderne i Center for Børn og Unge ikke tilstræber de mindst muligt indgribende foranstaltninger. Det kunne hun ikke vide noget om, bemærkede hun dog.

Børne- og Ungeudvalget må ikke forveksles med Det særlige Børne- og Ungeudvalg, hvor sidstnævnte ofte kaldes for Tvangsudvalget blandt forældre og advokater med flere. Det særlige Børne- og Ungeudvalg, som blandt andet har en række politisk udpegede medlemmer, står bag tvangsfjernelser og tvangsbortadoptioner.

Helle Blak mente, at byrådsmedlemmer skal have fat i klagesagerne for at perspektivere dem, men at lokalpolitikere ikke skal være borgerrådgivere.

Hun mente derimod, at de skal drage læringen ud af sagerne, og derfor har de sat en sag på det kommende børne- og ungeudvalgsmøde. Dertil kommer, at der er skabt en forening i Slagelse, som arbejder for børns vilkår i den slags sager.

Læs også: Flere klager til borgerrådgiveren over Børn og Unge.

Helle Blak forklarede videre, at hun mener, at punktet skal sendes i Børne- og Ungeudvalget, hvor de samtidig skal drage læring ud af de klagesager, der løbende dukker op i byrådet, som initiativsager, på sociale medier og i avisen. Herefter skal udvalget komme med nogle løsninger.

Hvor er debatten om de menneskelige konsekvenser?

Debatten begyndte her at rulle til højre og til venstre, hvor alle og enhver åbenbart var uenige med Thomas Clausen (EL).

»Det er en vanskelig sag at komme ind i det politiske rum med,« forklarede Troels Brandt (RV) diplomatisk og tilføjede senere:

»Jeg er med på, at der kan ske skæverter.«

Thomas Clausen kom senere på banen, hvor han fortalte, at Helle Blak (SF) ikke refererede punkt 1 i hans forslag korrekt.

Samtidig henviste han til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og han påpegede, at udvalgsmøderne er lukkede og har meget sparsomme referater.

Thomas Clausen spurgte blandt andet ind til, hvorfor Børne- og Ungeudvalget ikke beskæftiger sig med konsekvenserne af det, som foregår i Det særlige Børne- og Ungeudvalg (Tvangsudvalget, red).

Han efterlyste samtidig en debat om de menneskelige konsekvenser.

»Man ser med jævne mellemrum i byrådet, at der er en voldsom diskussion om de økonomiske konsekvenser, men hvad med de menneskelige konsekvenser?« spurgte Thomas Clausen.

Troels Brandt (RV) uddybede herefter, at han faktisk har oplevet fejl i sit arbejde med udsatte børn.

»I mit lange liv med udsatte unge har jeg oplevet unge, som skulle have være fjernet og ikke blev det, og jeg har også oplevet unge, som rent faktisk skulle være blevet (i hjemmet, red.),« fortalte han.

Læs også: Ekstern undersøgelse af det specialiserede børneområde (12/01-20).

Helle Blak fra Børne- og Ungeudvalget uddybede herefter, at de arbejder meget med at forbedre Center for Børn og Unge.

»Vi taler om det på hvert møde. Vi har haft uendeligt mange temamøder. Vi har haft timevis og dagevis af drøftelser om, hvordan kan vi gøre det her bedre, og hvordan kan vi sikre værdighed og troværdighed,« sagde Helle Blak og fortsatte:

»Jeg synes ikke, at det, du (Thomas Clausen, red.) gør der, er troværdigt,« sagde Helle Blak, som i øvrigt mente, at Thomas Clausen pegede fingre ad sine byrådskollegaer (i Det særlige Børne- og Ungeudvalg?).

Tvangsudvalget: Vi får kun fantastiske gode oplyste sager

Britta Huntley (S), der er formand for Det særlige Børne- og Ungeudvalg (altså Tvangsudvalget, red), fik ordet og begyndte nu at forklare til byrådet og borgerne, at alting er, som det skal være.

»Vi får ikke andet end fantastiske gode oplyste sager, som kan bruges (i tvangssager, red.),« fastslog Britta Huntley, som dog erkendte, at der havde været en enkelt sag, som man kunne stille spørgsmål til.

Britta Huntley slog dog fast, at der slet ikke havde været tvangsbortadoptioner i Slagelse Kommune endnu, men at de måske burde kigge på, om det ville være en god ide.

»Det ville være mere spændende at have de her drøftelser om, hvorfor er der ikke flere tvangsadoptioner. Kan det gøre noget godt for de børn, som bliver anbragt,« spurgte Britta Huntley.

Debat: Du skal skamme dig. Du skal også skamme dig

Debatten begyndte nu at flytte sig over til, hvem der skulle skamme sig.

Ebbe Jens Ahlgren (V), der er næstformand i Det særlige Børne- og Ungeudvalg (Tvangsudvalget, red), tog for eksempel ordet og fortalte, at Thomas Clausen (EL) skulle skamme sig.

Det fik Thomas Clausen til at tage ordet endnu en gang og i øvrigt påpege, hvad debatten handlede om.

»Du kan skamme dig fra nu af og til nytårsaften. Du kan tage Britta Huntley med. Hvordan kan man være formand for Det særlige Børne- og Ungeudvalg og sige, at disse sager ikke hører under Det særlige Børne- og Ungeudvalg, når det klart fremgår af det bilag, som er til punktet (på dagsordenen om tvangsbortadoptioner, red.),« sagde han.

Thomas Clausen forklarede videre, at han ikke forstår, at det siges, at Det særlige Børne- og Ungeudvalg ikke går til yderligheder, når en borger har set sig nødsaget til at flytte til udlandet (Polen).

»Hvad skal der så til, før man kan betegne det som at gå til yderligheder?« spurgte Thomas Clausen forskrækket.

Han efterlyste samtidig en redegørelse for de mirakler, som angiveligt var sket i Center for Børn og Unge.

»Ud fra det, jeg har hørt i dag, så er det en enorm glæde at høre om de enorme fremskridt, der er sket i centret (Center for Børn og Unge, red.), når det gælder kvaliteten af sager,« forklarede Thomas Clausen, men han efterlyste dog en beskrivelse af miraklerne.

Herefter kom Ebbe Jens Ahlgren atter på banen.

»Jeg mener, at du skal skamme dig,« sagde Ebbe Jens Ahlgren til Thomas Clausen.

Kun EL (Enhedslisten) stemte for Thomas Clausens ændringsforslag med de to punkter. S (Socialdemokratiet), V (Venstre), RV (Det Radikale Venstre), LA (Liberal Alliance) og DF (Dansk Folkeparti) stemte imod.

Indstillingen fra social- og projektchefen til selve punkt 14 var, at redegørelsen for adoption uden samtykke skulle fremlægges til byrådets orientering og fremsendes til Børne- og Ungeudvalget med henblik på videre drøftelse vedrørende eventuelle lokale retningslinjer. Punktet blev taget til orientering.

Læs også: Enhedslisten vil have en redegørelse fra Børn og Unge (22/01-20).

Øverst: Genrefoto. (Foto: fotocelia / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.