Flere klager til borgerrådgiveren over Børn og Unge

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – Antallet af klager til borgerrådgiveren i Slagelse Kommune er faldet, men ikke desto mindre er antallet af klager over sagsbehandlingen i Center for Børn og Unge steget med hele 83 procent. Borgmesteren er glad.

Antallet af klager til borgerrådgiveren i Slagelse Kommune er faldet fra 2018 til 2019, og klager over sagsbehandlingen er nu på det laveste niveau siden 2012.

Sagsbehandlingstiden er fortsat det, som flest klager over, og det kalder på en mere målrettet indsats. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Dog er tallene fra borgerrådgiverens årsberetningen om Center for Børn og Unge langt mindre imponerende. Her ser en stigning af klager over sagsbehandlingen på hele 83 procent.

Borgerrådgiveren har modtaget 372 henvendelser i 2019

Det fremgår af årsberetningen fra kommunens borgerrådgiver, Lone Engly. Beretningen dækker kalenderåret 2019 og skal behandles af Økonomiudvalget på mandag og af Byrådet i Slagelse Kommune i juni.

Borgerrådgiveren har modtaget 372 henvendelser fra borgerne i 2019, hvilket er stort set samme antal som i 2018, hvor der var 378 henvendelser.

De fleste henvendelser kommer fra borgere, som ønsker råd og vejledning. Antallet af klager over sagsbehandlingen er faldet fra 102 til 90 og er dermed på det laveste niveau siden funktionens start i 2012.

Artiklen fortsætter under billedet.

Foto: Slagelse Kommune
Borgerrådgiver Lone Engly. (Arkivfoto: Slagelse Kommune).

»Faldet i antallet af klager tyder på, at kommunens små og store forbedringsinitiativer har en positiv effekt, så selv om jeg nogle gange kunne ønske en hurtigere reaktion på mine forslag til forbedringer, så er det positivt at se, at der sker fremskridt,« siger Lone Engly.

Selvom antallet af klager samlet set er faldet, er antallet af klager over sagsbehandlingstiden på stort set samme niveau som året før. Det er forsat det område, som flest borgere er utilfredse med.

»Selvom der sker forbedringer, er der fortsat borgere, som oplever problemer i mødet med kommunen, særligt med sagsbehandlingstiden. Det kan være, at de venter for lang tid på en afklaring, eller at de ikke får besked, hvis sagen trækker ud,« siger Lone Engly og fortsætter:

»Det er ikke kun i 2019, at kommunen har været udfordret på dette område, og derfor mener jeg, at det kalder på en mere målrettet indsats for at øge borgernes tilfredshed.«

Borgmester: Medarbejderne bruger borgerrådgiverens råd

Borgerrådgiveren er ansat direkte af Byrådet og har til opgave at hjælpe borgere, som oplever problemer med sagsbehandlingen, eller som har svært ved at finde vej i det kommunale system.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) er glad for at konstatere, at ansættelsen af en borgerrådgiver har ført til forbedringer for borgerne, skriver kommunen i sin pressemeddelelse.

»Vi skal bruge borgernes oplevelser til at lære og blive bedre. Jeg er glad for, at medarbejderne aktivt bruger borgerrådgiverens råd. Vi bruger blandt andet borgerrådgiverens tilbagemeldinger i vores organisationsprojekt, hvor vi mere systematisk opsamler og lærer af klagerne,« siger John Dyrby Paulsen.

Børn og Unge afviger med en voldsom stigning af klager

Der er tale om 345 henvendelser til borgerrådgivere, som danner grundlag for statistikken, men kommunen råder over en række forskellige centre såsom Center for Børn og Unge.

Center for Børn og Unge ledes af kommunaldirektør Frank E. Andersen, der er ansvarlig for dagtilbud- og skoleområdet, og børn- og ungedirektør Vini Lindhardt, der er ansvarlig for børn- og familieområdet.

Det fremgår af årsrapporten, at borgerrådgivningen har modtaget 63 henvendelser på børn- og ungeområdet, som omfatter afdelingerne Skole (12 henvendelser), Børn og Unge (46 henvendelser) og Dagtilbud (5 henvendelser). Det er en stigning på 58 procent i forhold til 2018.

Læs også: Enhedslisten vil have en redegørelse fra Børn og Unge (22/01-20).

Samtidig er der registreret 33 klager over sagsbehandlingen, hvilket er en stigning på hele 83 procent i forhold til 2018. 17 klager vedrører lang sagsbehandlingstid, og 4 klager vedrører manglende inddragelse.

Du kan kontakte borgerrådgiver Lone Engly på telefon 58 57 44 86 eller på e-mail borgerraadgiveren@slagelse.dk.

Fordobling af klager, som går udenom borgerrådgivningen

Ifølge en opgørelse fra forvaltningen er der i 2019 modtaget 337 klager over sagsbehandlingen, som er gået direkte til de enkelte fagcentre.

Det er næsten en fordobling i forhold til de 170 klager, som forvaltningen modtog i 2018.

De 337 klager over sagsbehandlingen, som er gået direkte fra borgerne til forvaltningen, indgår ikke i borgerrådgiverens statistik.

Selvom enkelte fagcentre oplyser, at tallene er behæftet med en vis usikkerhed, kunne det være relevant at se nærmere på årsagen til borgernes klager, oplyser borgerrådgiveren i årsberetningen.

Læs også: Ekstern undersøgelse af det specialiserede børneområde (12/01-20).

Øverst: Børn og Unge. (Arkivfoto: Slagelse Media). PM/RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.