Ekstern undersøgelse af det specialiserede børneområde

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – Socialstyrelsen har besluttet at imødekomme Slagelse Kommunes ansøgning om et Task Force-forløb af det specialiserede børneområde. Hele området skal opkvalificeres, idet tendensen blandt andet er, at flere og flere børn får en psykiatrisk diagnose og bliver fjernet fra hjemmet.

Ankestyrelsen og Socialstyrelsen har besluttet at imødekomme Slagelse Kommunes ansøgning om et Task Force-forløb (ekstern undersøgelse) af det specialiserede børne- og ungeområde.

Det fremgår af dagsordenen for Børne- og Ungeudvalget den 13. januar 2020. Beslutningen om en ekstern undersøgelse af det særlige børne- og ungeområde blev taget af Børne- og Ungeudvalget den 30. september 2019.

Fokus skal ændres fra oprydning og brandslukning

Det fremgår af kommissoriet for den eksterne analyse af det særlige børne- og ungeområde (version 2), at området skal opkvalificeres.

»Hele området skal opkvalificeres, så Slagelse Kommune i højere grad både kan leve op til de lovgivningsmæssige krav og sikre den bedst mulige kvalitet i forhold til den indholdsmæssige del af sagsbehandlingen. Fokus skal ændres fra oprydning/brandslukning til at handle om fælles udvikling på det specialiserede børne- og ungeområde – udviklingen skal vendes,« står der i kommissoriet.

Det fremgår endvidere af ansøgningen til Task Force Sekretariatet i Socialstyrelsen, at forvaltningen modtager cirka 200 underretninger pr. måned, og at der ses en stigning af spædbørnssager.

»Antallet af underretninger har siden 2017 ligget på gennemsnitligt 200 underretninger pr. måned. Fra 2017-2018 var der en stigning af såkaldte “røde underretninger”, men niveauet af røde underretninger for 2019 har stabiliseret sig på niveau med 2018. Fordelingen af underretninger er dog ændret, således at der i dag ses en stigning i antallet af spædbørnssager,« står der i kommunens ansøgning.

Samtidig ses en kraftig vækst af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose, og her er tendensen, at anbringelsestallene er stigende.

»Slagelse Kommune har oplevet en kraftig vækst i antallet af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose. Det samme er tilfældet på voksenområdet, hvor Slagelse Kommune i dag har den 5. største andel af 18+ årige med psykiatriske diagnoser. I forhold til antallet af børn og unge med flere diagnoser viser analysen, at Slagelse Kommune ligger helt i top, og derfor er der et stort incitament til at få bedre styr på vores sagsbehandling, så vi kan yde en bedre hjælp til alle disse børn og unge med meget komplicerede udfordringer. I dag er tendensen desværre, at anbringelsestallene fortsat stiger, uagtet forebyggende indsatser, hvorfor der er akut behov for omstilling,« står der videre i ansøgningen.

Påbud fra Arbejdstilsynet om bedre forhold i Indsatsgruppe Børn

Dertil kommer, at Arbejdstilsynet har givet kommunen et påbud, fordi medarbejderne i Indsatsgruppe Børn åbenbart oplever en stor arbejdsmængde med uklare krav samt et stort tidspres.

»Slagelse Kommune [modtog] i september 2019 […] et påbud fra Arbejdstilsynet om at sikre, at stor arbejdsmængde, tidspres og uklare krav i forbindelse med arbejdet med sagsbehandling ikke forringer de ansattes sundhed i Indsatsgruppe Børn. Slagelse Kommunes påbydes at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,« pointeres det i ansøgningen.

Udvikling af politiske pejlemærker, strategier og handleplaner

Det fremgår også af dagsordenen for Børne- og Ungeudvalget den 13. januar 2020, at udvalget skal godkende en proces, hvor der skal udvikles politiske pejlemærker, strategier og handleplaner for det specialiserede børne- og ungeområde.

Her indstiller Børn- og Ungedirektøren samtidig, at der afholdes et temamøde i forlængelse af udvalgsmødet den 3. februar 2020. Der skal også deltage eksterne interessenter.

Artiklen fortsætter under billedet.

Statsminister Mette Frederiksen (S). (Foto: Statsministeriet).

Statsministeren: »Flere udsatte børn skal have et nyt hjem«

Børne- og Ungeudvalget har tilfældigvis møde på den dag, hvor Regeringen holder regeringsseminar på Marienborg, og hvor der afholdes pressemøde kl. 15.30.

Det sker i forlængelse af statsministerens nytårstale, hvor hun blandt andet udtalte:

»Flere udsatte børn skal have et nyt hjem,« sagde statsminister Mette Frederiksen (S).

Øverst: Børn og Unge i Torvegade, som kører børnesager samt fjerner børn og unge fra hjemmet. (Foto: Slagelse Media). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.