Danmark kommer med yderligere militære bidrag

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – »Vi vil tilbyde NATO bidrag til et modsvar til Ruslands fortsatte eskalering og sender samtidig et vigtigt signal til vores allierede i Østersøen og Baltikum om, at vi tager vores fælles sikkerhed alvorligt,« lyder det fra forsvarsministeren.

Torsdag den 31. marts 2022 fremsætter regeringen (S) et beslutningsforslag i folketinget om danske militære bidrag til NATO’s kollektive forsvar. Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Kampbataljonsgruppe, fregat og luftmilitære bidrag

Bidragene, der vil kunne stilles til rådighed for NATO, vil blandt andet være et landmilitært bidrag i form af en kampbataljonsgruppe, et sømilitært bidrag bestående af en fregat, en række luftmilitære bidrag, herunder et overvågningsfly, samt stabsbidrag til NATO’s internationale stabe og hovedkvarterer.

»Sikkerhedssituationen i Europa er fundamentalt forandret som følge af Ruslands uprovokerede angreb på Ukraine. Rusland udfordrer åbent vores værdier og de grundlæggende principper for den europæiske sikkerhedsorden. Denne nye virkelighed bør Danmark forberede sig på sammen med de øvrige allierede i NATO, da NATO’s sikkerhedsgaranti er fundamentet for Danmarks sikkerhed,« udtaler udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

»Ruslands brutale krig i Ukraine minder os dagligt om, hvor vigtigt det er, at vi i Danmark og i NATO kan reagere hurtigt på nye trusler. Med Udenrigspolitisk Nævns opbakning til fremsættelse af regeringens beslutningsforslag lægges grundlaget for, at Danmark endnu en gang tager ansvar for at medvirke til fred og sikkerhed i Europa og vores nærområde. Vi vil tilbyde NATO bidrag til et modsvar til Ruslands fortsatte eskalering og sender samtidig et vigtigt signal til vores allierede i Østersøen og Baltikum om, at vi tager vores fælles sikkerhed alvorligt,« tilføjer forsvarsminister Morten Bødskov (S).

NATO har allerede aktiveret alliancens forsvarsplaner

NATO har i lyset af den nuværende sikkerhedspolitiske krise iværksat en række yderligere defensive, proportionale og ikke-eskalerende tiltag, der skal sikre alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil i den nuværende krisesituation. NATO har blandt andet aktiveret alliancens forsvarsplaner, der skal sikre, at NATO’s militære øverstkommanderende har de nødvendige militære bidrag til rådighed.

Regeringen ønsker at muliggøre, at Danmark med kort varsel kan bidrage yderligere til NATO’s kollektive forsvar, blandt andet med henblik på at genforsikre de østlige allierede og sikre NATO’s afskrækkelsesprofil.

Konkret forventes beslutningsforslaget at omfatte mulighed for indsættelse af følgende militære bidrag til NATO’s kollektive forsvar:

  • En bataljonskampgruppe
  • Et fregatbidrag
  • En række luftmilitære bidrag, herunder et overvågningsfly, et operatørbidrag og en mobil luftforsvarsradar
  • Et støttestyrkebidrag
  • Udvidet magtanvendelsesmandat for alle danske bidrag til internationale stabe og hovedkvarterer, som indgår i NATO’s kommando- og styrkestruktur
  • En udvidelse af mandatet for det allerede udsendte danske bidrag til NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland.

Læs også: Gardehusarregimentet i Slagelse gør sig klar.

Øverst: Chefen for Hærkommandoen, generalmajor Gunner Arpe Nielsen taler til kampsoldaterne i Slagelse ved en tidligere lejlighed. (Foto: Tue Skals / Forsvaret). PM/lale.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.