Danmark trækker Korsørfregat tilbage

Korsor.News — Fregatterne Iver Huitfeldt og Niels Juel skulle på skift fungere som flagskib for NATO’s flådestyrke i andet halvår af 2024. Problemer med luftforsvarssystemerne betyder, at regeringen må ændre planer.

Danmark ændrer bidrag til NATO’s stående flådestyrke i andet halvår af 2024. I forlængelse af fregatten Iver Huitfeldts indsættelse i Det Røde Hav er der identificeret problemer med luftforsvarssystemerne. Indtil fejlen er udbedret vil Danmark kunne varetage opgaven fra danske flådestationer. Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse.

Ændrer i det danske bidrag til NATO’s flådestyrke

Fregatterne Iver Huitfeldt og Niels Juel skulle på skift fungere som flagskib for NATO’s flådestyrke i andet halvår af 2024. Problemer med luftforsvarssystemerne betyder, at regeringen må ændre planer.

»Vi har været nødt til at ændre i det danske bidrag til NATO’s stående flådestyrke i andet halvår af 2024. De udfordringer, som besætningen på Iver Huitfeldt oplevede under missionen i Det Røde Hav, er fortsat ikke udbedret. Derfor følger vi Forsvarskommandoens indstilling om ikke at udsende fregatten til sejlende tjeneste. Vi vil i stedet tilbyde NATO at varetage forpligtelserne som styrkechef for NATO’s flådestyrke fra danske flådestationer. Det er en nødvendig beslutning. Når fejlen er udbedret, er skibene klar til at stikke til søs igen,« siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Fregatterne F361 Iver Huitfeldt, F362 Peter Willemoes og F363 Niels Juel, der er af Iver Huitfeldt-klassen, hører til i Korsør.

Problemer blandt andet med luftforsvarssystemer

Danmark har tidligere tilbudt at stille en fregat til rådighed som flagskib for NATO’s stående flådestyrke (SNMG1) i perioden 11. juli til 5. november 2024. I hele andet halvår af 2024 stiller Danmark tillige styrkechefen og føringsstaben.

Grundet problemer med blandt andet luftforsvarssystemerne konstateret under fregatudsendelse til Det Røde Hav kan Forsvarskommandoen dog ikke længere anbefale indsættelse af fregatterne i SNMG1 i sejlende tjeneste, før problemerne med luftforsvarssystemerne er udbedret.

»Det er kendetegnende for Forsvarets enheder, at de stiller op og altid ønsker at løse opgaven. I den specifikke sag, har jeg imidlertid truffet en samlet beslutning om ikke at anbefale udsendelse af fregatten som kampenhed, når der fortsat er forhold vedrørende skibets sammensætning og bevæbning, der er uafklarede. Det har jeg gjort under indtryk af et forværret trusselbillede, og fordi de enheder, vi sender ud, skal være klar til at løse opgaven. Det skylder vi vores medarbejdere, vores samarbejdspartnere og den danske befolkning,« siger fungerende forsvarschef Michael Hyldgaard.

I dansk havn kan fregatterne ligge klar med alt for føringen nødvendigt om bord (stab, kommunikationsudstyr med videre) og vil kunne stå til søs og indgå i NATO flådestyrken, når udfordringerne med luftforsvarssystemet måtte være udbedret.

Læs også: Iver Huitfeldts får Søfartsprisen.
Læs også: Korsørfregat nedskyder droner i Det Røde Hav.
Læs også: Korsørfregat skal beskytte skibe mod Houthi.

Øverst: Fregatten Iver Huitfeldt. (Foto: Nicklas Levin / Forsvaret). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/8qj8