Regeringen leder efter nye vejafgifter

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – Regeringen vil undersøge effekten af vejafgifter på veje med trængsel.

Et udviklingsforsøg med vejafgifter for personbiler skal give indblik i, hvilken effekt afgifter vil have på trængsel og CO2-udledningen fra trafikken. DTU skal stå bag forsøget. Det oplyser Transportministeriet i en meddelelse.

Forsøg med roadpricing for personbiler

Med aftalen om grøn omstilling af vejtransporten fra den 4. december 2020 blev parterne bag aftalen (Regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre) enige om at igangsætte et udviklingsforsøg med roadpricing for personbiler. Der blev med aftalen afsat 20 millioner kroner til et offentligt-privat udviklingssamarbejde om forsøget.

Parterne bag aftalen er blevet præsenteret for to forskellige måder at udføre forsøget. På den baggrund er det onsdag besluttet at gå videre med det projekt, som DTU har foreslået i samarbejdet med Sund & Bælt.

DTU’s udviklingsforsøg med roadpricing udføres med en tilfældig udvalgt repræsentativ gruppe borgere. DTU’s primære fokus er at undersøge effekterne af at indføre vejafgifter på de veje, der er udfordret af trængsel og derved indsamle erfaringer om adfærdsændringer hos bilisterne. Erfaringerne fra forsøget kan danne grundlag for et eventuelt videre arbejde med vejafgifter for personbiler.

Fakta om udviklingsforsøget med vejafgifter:

  • DTU gennemfører forsøget i samarbejde med Sund & Bælt, som har over 20 års erfaring med vejafgiftsløsninger ved eksempelvis Storebæltsbroen.
  • DTU gennemfører forsøget med deltagelse af en tilfældigt udvalgt, repræsentativ gruppe på 2.000 borgere.
  • I forsøget ses der udelukkende på personbiler, og der afprøves forskellige takststrukturer med et geografisk fokus på større byer med trængselsudfordringer.
  • DTU forventer, det vil tage cirka tre år at gennemføre forberedelse, forsøg og efterfølgende analyser og evaluering.
  • Budgettet for forsøget er 20 millioner kroner.

Læs også: “Storebæltsbro skal være gratis” når 50.000 støttere.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Free Images). PM/pele.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.