Redegørelse af mink-forløb klar den 18. november 2020

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Zand.News – »Vi har begået fejl. Det er tydeligt, også når jeg taler med folketingets partier, at der er en del spørgsmål omkring hele den her proces. Derfor vil vi nu lave en redegørelse, der vil blive oversendt til Folketinget,« siger fødevareministeren.

Der er på nuværende tidspunkt ikke hjemmel i loven til at aflive alle mink i Danmark, som regeringen meldte ud onsdag den 4. november 2020.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) sætter nu en redegørelse i gang. Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse tirsdag aften.

»Vi har begået fejl,« siger fødevareminister Mogens Jensen

Da regeringen den 4. november med folkesundheden som øverste hensyn udmeldte at alle danske mink skulle aflives, var det uden lovhjemmel til at kræve aflivning af mink uden for 7,8 kilometer-zonerne.

Det beklager fødevareminister Mogens Jensen, der ikke var orienteret om dette forud for udmeldingen til erhvervet og pressen samme dag, og han beder nu om en redegørelse af forløbet.

»Vi har begået fejl. Det er tydeligt, også når jeg taler med folketingets partier, at der er en del spørgsmål omkring hele den her proces. Derfor vil vi nu lave en redegørelse, der vil blive oversendt til Folketinget. Her vil der blive redegjort for hele forløbet, så alle kan orientere sig,« siger Mogens Jensen.

Modtog en trusselsvurdering fra sundhedsmyndighederne

Regeringens beslutning om at aflive alle mink i Danmark faldt ovenpå en trusselsvurdering fra sundhedsmyndighederne, der lød, at minkavl under en igangværende COVID-19-epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i pressemeddelelsen.

Regeringen har i dag fremsat et lovforslag, der skal gøre operationen mulig.

»Det er afgørende for mig at få behandlet lovforslaget hurtigt, så de danske minkavlere kan få klarhed over den juridiske hjemmel, særligt da lovforslaget ud over at give hjemmel til at aflive raske dyr uden for zonerne, også bemyndiger ministeren til at yde erstatning og kompensation til minkavlerne,« siger Mogens Jensen.

Redegørelsen forventes at være klar onsdag den 18. november 2020.

Læs også: Dyrenes Beskyttelse er rystede over minkaflivning.
Læs også: Aflivning af mink forløber planmæssigt på Sjælland.
Læs også: Alle mink i Danmark skal aflives.

Øverst: Fødevareminister Mogens Jensen (S). (Foto: Fødevareministeriet). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.