Aflivning af mink forløber planmæssigt på Sjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Zand.News – I morgens forlod medarbejdere Gardehusarkasernen for at indhente oplysninger om dyr på minkfarmene i området. Der er 61 minkfarme med cirka 445.000 mink, som nu er ved at blive aflivet og pelset.

Medarbejdere fra Forsvaret støtter Fødevarestyrelsen, og allerede lørdag morgen kørte medarbejdere fra Gardehusarkasernen (Antvorskov Kaserne) ud for at indhente oplysninger om dyr på minkfarme på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

De sjællandske mink bliver pelset efter aflivningen

Der er 61 minkfarme med cirka 445.000 mink i området. Opgaven fortsætter i morgen, og hvis det forløber planmæssigt, forventes det, at den største del af optællingen er afsluttet allerede mandag.

Myndighederne arbejder på at få kontakt til alle farmene, og aflivningen af minkbesætningerne er allerede i gang.

Alle mink – også avlsdyr – skal være aflivet senest den 16. november 2020.

Da minkbesætningerne øst for Storebælt ikke er konstateret smittet med COVID-19, bliver dyrene som sædvanligt pelset i forbindelse med aflivningen.

Politi: »Det er en stor og relativt kompleks opgave«

Indsatsen er en myndighedsfælles opgave og sker i regi af en regional operationsstab, som er nedsat under den nationale operative stab (NOST).

Det sker i et tæt samarbejde mellem Fødevarestyrelsen, Forsvaret, Region Sjælland, redningsberedskaberne, kommunerne og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som har ansvaret for koordinationen af opgaven i de lokale beredskabsstabe, regionerne og kommunerne øst for Storebælt.

»Det er en stor og relativt kompleks opgave, vi er i færd med at løse. Samarbejdet mellem myndighederne forløber tilfredsstillende, og vi har stor ros til medarbejdere fra Forsvaret, som er ude på farmene og har kontakt til minkavlerne,« siger politiinspektør Tom Trude og fortsætter:

»På trods af den meget ulykkelige og vanskelige situation minkavlerne står i, så er det vores oplevelse, at vi bliver taget godt imod. Vi går professionelt og metodisk til værks og løser opgaven så hurtigt og effektivt som muligt.«

Du kan finde flere oplysninger på coronasmitte.dk/mink. Fødevarestyrelsens kundecenter, som besvarer henvendelser fra minkavlere med flere, har åbent lørdag og søndag fra kl. 09.00 til kl. 15.00. Kundecenteret har telefon 7227 5900.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Georgy Golovin / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.