Efterårskampagne skal øge sikkerheden i blæsevejr

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Korsor.News – Der er ofte kraftig blæst på Storebæltsbroen om vinteren, og det giver problemer for de såkaldte vindfølsomme køretøjer, men hvad er et vindfølsomt køretøj?

De næste uger sætter Sund & Bælt sammen med transportbranchen fokus på trafiksikkerhed med en informationskampagne, som skal hjælpe trafikanter med at finde ud af, hvornår det er sikkert at køre over Storebæltsbroen i kraftigt blæsevejr. Det skriver Sund & Bælt.

Hvert år vælter flere vindfølsomme køretøjer på broen

I vinterhalvåret blæser det ofte kraftigt over Storebælt, og det giver problemer for de såkaldte vindfølsomme køretøjer, som derfor advares mod at køre over broen, når det blæser.

Men hvad er et vindfølsomt køretøj egentligt? Det skal kampagnen forsøge at gøre os alle lidt klogere på. Målet er at øge trafiksikkerheden og nedbringe antallet af uheld, der er forårsaget af vind.

Hvert år vælter vindfølsomme køretøjer på Storebæltsbroen. Det skaber kø for mange tusind bilister og samtidig farlige situationer – både for føreren af det væltede køretøj og for de øvrige trafikanter.

Kampagnen skal være med til at klæde trafikanterne bedre på til at kunne vurdere, om det er forsvarligt at køre over eller ej. Beslutningen er i sidste ende førerens eget ansvar.

Ved at informere bredt ud om de forskellige vindtrin og hvornår, der advares mod at køre over med vindfølsomme køretøjer er håbet, at flere trafikanter vil være i stand til at vurdere, om deres køretøj er vindfølsomt.

Tværvinden er problematisk for vindfølsomme køretøjer

Vindfølsomme køretøjer er for eksempel lukkede trailere, lastbiler uden eller med let last samt påhængsvogne til lastbiler og i nogle tilfælde også campingvogne.

Særligt tværvinden er problematisk – altså når vinden kommer fra siden. Og ved pylonerne og ankerblokkene kan kraftige vindstød ofte give voldsomme ryk i bilerne, som skaber farlige situationer

Allerede ved 10 m/s skal vindfølsomme køretøjer være særligt opmærksomme, når de kører over broen. Når vinden kommer over 15 m/s og sidevind fraråder Storebæltsbroen kørsel over broen for vindfølsomme køretøjer, og når vinden de 25 m/s med blæst af stormstyrke, indstilles al biltrafik på broen.

Vind (nord/syd)Information på Storebæltsbroen
Hård vind (10 m/s)Gult blink og skilte på broen advarer vindfølsomme køretøjer mod sidevind
Stiv kuling (15 m/s)Vindfølsomme køretøjer (såsom lette lastbiler eller personbiler med campingvogne og trailere) informeres før sidste afkørsel om, at kørsel på broen frarådes. Anbefalet hastighed for øvrige køretøjer max. 80 km/t.
Stormende kuling (20 m/s) og tværvindVindfølsomme køretøjer (såsom lette lastbiler eller personbiler med campingvogne og trailere) informeres før sidste afkørsel om, at kørsel på broen frarådes. Anbefalet hastighed for øvrige køretøjer maksimalt 50 km/t.
Storm (25 m/s)Broen lukkes for al biltrafik med bomme. Skilte informerer om lukningen og om forventet genåbningstid ved de sidste afkørsler før broen.

Der opstår turbulens ved pylonerne (de 254 meter høje søjler over kørebanen, der bærer broen) og ankerblokkene (de store trekantede blokke under kørebaneniveau). Det øger risikoen for kraftige vindstød. Derfor bør man sænke hastigheden, når man passerer pyloner og ankerblokke.

Læs mere om vindforhold og restriktioner på: sundogbaelt.dk/tema/vind/.

Øverst: Storebæltsbroen. (Foto: Sund & Bælt). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.