Handlingsplan efter fangeflugten i Slagelse

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Politiet burde have haft en bedre dialog med sygehuset om sikkerheden ved besøg. Samtidig kunne sygehuset have udnyttet muligheden for at afskære besøg i større omfang og at kontrollere besøgende.

Der burde have været en bedre dialog om sikkerheden mellem politi og sygehus i sagen om den surrogatfængslede bandeleder, Hemin Dilshad Saleh, som flygtede fra sygehuset i Slagelse By i november.

Samtidig burde sygehuset have udnyttet muligheden for at afskære besøg og for at kontrollere besøgende. Det konkluderer justitsminister Nick Hækkerup (S) og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på baggrund af en redegørelse om fangeflugten.

Voldsomt hændelsesforløb for de sygehusansatte

Det var et voldsomt hændelsesforløb for de ansatte på Retspsykiatrisk Afdeling på Psykiatrisygehus Slagelse, da bandeleden flygtede fra afdelingen i november.

Det fremgår af en redegørelse, som justitsminister Nick Hækkerup har modtaget fra Rigspolitiet, Rigsadvokaten og kriminalforsorgen samt Region Sjælland, og som nu er oversendt til Folketingets Retsudvalg og Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Læs også: Regionsformand er rystet over voldsom befrielsesaktion.

Ud over en beskrivelse af hændelsesforløbet, hvor den fængslede sammen med en medsammensvoren truede sig ud ved hjælp af indsmuglede pistoler, redegøres der for, om myndighederne har fulgt lovkrav, retningslinjer og procedurer i sagen.

Her konstateres det, at politiet burde have haft en bedre dialog med sygehuset om sikkerheden ved besøg. Samtidig kunne sygehuset have udnyttet de muligheder, der er i psykiatriloven, for at afskære besøg i større omfang, ligesom sygehusets sikkerhedsafdeling burde have været tilkaldt med henblik på at kontrollere besøgende.

Læs også: Eftersøgt bandemedlem anholdt i Barcelona.

»Redegørelsen viser, at der burde have været en bedre dialog mellem politiet og sygehuset om sikkerheden ved besøg. Det er selvfølgelig utilfredsstillende,« siger justitsminister Nick Hækkerup og fortsætter:

»Rigspolitiet har derfor indskærpet over for alle politikredse, at der skal være en bedre dialog om sikkerhedsforanstaltningerne. Men den her problematik handler ikke kun om flugten fra Slagelse – vi har et generelt problem med for mange fangeflugter. Derfor har jeg også før jul bestilt en samlet handlingsplan til at imødegå problemet med fangeflugter fra myndighederne.«

Mere psykiatrisk lægebistand og en tættere dialog

På baggrund af hændelsen i Slagelse blev der allerede i december aftalt tre initiativer mellem myndighederne og regionerne.

Her blev det aftalt, at der skal være mere psykiatrisk lægebistand, når det skal vurderes, om et bandemedlem skal varetægtsfængsles i surrogat, og at der skal være grundigere drøftelser om sikkerheden mellem psykiatrien og politiet.

Endelig blev det aftalt, at der skal være en tættere dialog mellem psykiatri og anklagemyndighed vedrørende spørgsmål om forlængelse af placering i psykiatrien, så bandemedlemmers ophold i psykiatrien begrænses, når behovet ikke længere er der.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Slagelse Media). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.