Trappe i Halsskov Færgehavn øger sikkerhed

Korsor.News – »Den nye redningstrappe styrker beredskabet og sikrer bedre adgang til vandaktiviteterne for alle til gavn for fællesskabet og de gode oplevelser (i Halsskov Færgehavn ved Korsør, red.). Vi glæder os allerede til sommer og varmere vejr,« lyder det fra formanden for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

"Trappe i Halsskov Færgehavn øger sikkerhed"

Inddragelsesproces og borgermøde i Skælskør

Skaelskor.News – Sidste år besluttede Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune at stoppe arbejdet for at etablere en sluse ved Slagternæse, fordi slusen ville komme til at ligge i beskyttet natur. Derfor er arbejdet med en landbaseret højvandssikring i Skælskør nu skudt i gang. Det sker med et borgermøde torsdag den 29. februar på Skælskør Bibliotek.

"Inddragelsesproces og borgermøde i Skælskør"

Udspringstårn genåbnes i løbet af august

Korsor.News – »Vi har haft en rigtig god dialog og et godt samarbejde med de mange frivillige og foreninger i området, hvor alle har budt positivt og konstruktivt ind i en fælles tilgang til at forsøge at udbedre de sikkerhedsmæssige mangler, så udspringstårnet igen kan genåbne,« lyder det fra Kultur, Fritid og Borgerservice i Slagelse Kommune.

"Udspringstårn genåbnes i løbet af august"

Tårnet ved Halsskov Vandsportscenter lukkes efter ulykke

Korsor.News – »Jeg er naturligvis berørt af, at folk er kommet til skade. Nu vil vi gennemgå sikkerheden og forholdene grundigt, for at se, hvilke tiltag eller indsatser der eventuelt skal til for at hindre, at det sker for andre, og derfor lukker vi midlertidigt,« lyder det fra kommunen.

"Tårnet ved Halsskov Vandsportscenter lukkes efter ulykke"

Badebroer bliver alligevel sat op til sommer

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). Slagelse.News – Kommunens fem midlertidige sommerbadebroer bliver alligevel sat op til foråret. »I udvalget er vi enige om, at vores kyster er et væsentlig aktiv, når vi skal tiltrække turister og nye borgere,« lyder det fra udvalgsformanden.

"Badebroer bliver alligevel sat op til sommer"

Advokater har vurderet RGS’ miljøgodkendelse

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). Skaelskor.News – Slagelse Kommunes advokater vurderer, at bekendtgørelsen om udledning af visse forurenende stoffer og Miljøstyrelsens vejledning næppe er overensstemmelse med hverken EU-reglerne eller Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis.

"Advokater har vurderet RGS’ miljøgodkendelse"