Miljøstyrelsen vil undersøge RGS Nordic

Artiklen er opdateret for 12 måneder siden.

Skaelskor.News – Miljøstyrelsen og Slagelse kommune har aftalt, at miljøgodkendelser og tilsyn med industrirenseanlægget RGS Nordic i Skælskør overdrages til Miljøstyrelsen i september.

Miljøstyrelsen overtager sagsbehandlingen af miljøgodkendelser og tilsyn med industrirenseanlægget RGS Nordic. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Miljøstyrelsen vil revidere godkendelsen snarest

Slagelse Kommune har ved afgørelse af 24. maj 2023 vurderet, at industrirenseanlægget RGS Nordic i Skælskør er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 6.11. Miljøstyrelsen er kompetent myndighed for disse virksomheder, og Slagelse Kommune har på den baggrund rettet henvendelse til Miljøstyrelsen om overdragelse af sagen.

Læs også: Import af olievand er nyttiggørelse eller bortskaffelse? (juni 2023).

Miljøstyrelsen tager Slagelse Kommunes afgørelse til efterretning og har indledt drøftelser med kommunen om kommunens faktiske overdragelse af oplysninger og dokumenter i sagen. Miljøstyrelsen og Slagelse kommune har aftalt processen for overdragelse af sagen. Overdragelsen påbegyndes i løbet af august og sagen vil være overtaget af Miljøstyrelsen pr. 15. september 2023.

Virksomhedens miljøgodkendelse forestår en snarlig revision, hvor Miljøstyrelsen vil sikre, at anlægget drives i overensstemmelse med bedste tilgængelige teknik og de gældende regler på området. Miljøstyrelsen vurderer ud fra gennemsnitlig sagsbehandlingstid, at revurderingen af miljøgodkendelsen vil tage omkring et år fra det tidspunkt, hvor styrelsen formelt overtager sagen.

Læs også: Tilfreds med minister-suspendering af RGS (marts 2023).

Virksomheder, som er omfattet af bilag 1 eller 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, er godkendelsespligtige. Kommunerne er godkendelses- og tilsynsmyndighed for de fleste af disse. Miljøstyrelsen er dog godkendelses- og tilsynsmyndighed for knap 400 af de virksomheder, som anses for særligt miljøbelastende. Det er virksomheder, som har anlæg, aktiviteter og indretninger, som er s-mærkede på bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Øverst: Industrirenseanlægget RGS Nordic ved Skælskør. (Foto: Miljøstyrelsen). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.