Lave niveau af PFAS udgør ikke risiko

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Slagelse.News – Der er PFAS i tang, som Slagelse Kommune har indsamlet, men niveauerne er under jordkvalitetskriteriet og de krav, som miljøstyrelsen stiller til slam til landbrugsjord.

Slagelse Kommune har fundet PFAS i tang fra strande i Slagelse Kommune. Fundene er væsentligt under jordkvalitetskriteriet og vurderes ikke at udgøre en sundhedsrisiko, skriver kommunen i en nyhedsmeddelelse.

Indsamler tang på kommunens strande

Der er PFAS i tang, som Slagelse Kommune har indsamlet på kommunens strande, men niveauerne er under både jordkvalitetskriteriet og Miljøstyrelsens krav til slam, som bliver spredt på landbrugsjord. Det viser prøver, som Slagelse Kommune har fået taget.

Slagelse Kommune har i en række år indsamlet tang på kommunens strande for at give badegæster en god oplevelse. Tangen er blevet opmagasineret, og det er i den opmagasinerede tang, at prøverne er taget. Undersøgelsen af tangen viser, at den prøve, som har den højeste koncentration af PFAS, indeholder 2,1 mikrogram PFAS per kilo tørstof, hvilket er næsten fem gange mindre end jordkvalitetskriteriet på 10 mikrogram PFAS per kilo tørstof.

Da koncentrationerne i tangen ligger væsentlig under jordkvalitetskriteriet samtidig med PFAS’en sidder inde i tangen, og mennesker dermed ikke bliver direkte eksponeret for PFAS’en vurderes det, at tangen på strandene ikke udgør en sundhedsmæssig risiko for mennesker – hverken ved badning eller ved almindelige ophold på strandene.

Noget af den opmagasinerede tang er blevet brugt til kantfyld på arealet omkring Korsør Skaterpark og på Fodsporet, hvor tangen er blevet brugt til at stabilisere kanterne. Men i og med at koncentrationerne ligger væsentlig under jordkvalitetskriteriet samtidig med, at det opmagasinerede tang er brugt som kantfyld, hvor der er mindre risiko for at komme i direkte kontakt med tangen, vurderes det heller ikke her, at det udgør en risiko for mennesker, som færdes i områderne.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Slagelse Media). PM/lale.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.