Udspringstårn genåbnes i løbet af august

Korsor.News – »Vi har haft en rigtig god dialog og et godt samarbejde med de mange frivillige og foreninger i området, hvor alle har budt positivt og konstruktivt ind i en fælles tilgang til at forsøge at udbedre de sikkerhedsmæssige mangler, så udspringstårnet igen kan genåbne,« lyder det fra Kultur, Fritid og Borgerservice i Slagelse Kommune.

Gennem et tæt samarbejde mellem frivillige, foreninger og Slagelse Kommune arbejdes der de kommende uger i fællesskab målrettet på at forbedre sikkerhedsforholdene på det gule udspringstårn på Halsskov. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Målrettet arbejde på at forbedre sikkerheden

Det gule udspringstårn ved Halsskov Havn på Halsskov i Korsør er lukket midlertidigt efter en række nærved-hændelser. Gennem et tæt samarbejde mellem frivillige, foreninger og Slagelse Kommune arbejdes der de kommende uger i fællesskab målrettet på at forbedre sikkerhedsforholdene. Springtårn og moleområde forventes genåbnet i midten af august.

Læs også: Tårnet ved Halsskov Vandsportscenter lukkes efter ulykke.

Etablering af trappeadgang til og fra vandet på den ene moleside, bøjeafmærkning omkring aktivitetszonerne, etablering af stige op på kabelparkens flydeplatform og forbedret skiltning både udenfor og inde i udsprings-tårnet. Det er hvad Slagelse Kommune i tæt samarbejde med frivillige og foreninger går i gang med at etablere i og ved udspringstårnet og moleområdet i Halsskov Havn, så det igen kan blive sikkert at springe i fra udspringstårnet.

Tryghed og sikkerhed er altid førsteprioritet

»Vi har haft en rigtig god dialog og et godt samarbejde med de mange frivillige og foreninger i området, hvor alle har budt positivt og konstruktivt ind i en fælles tilgang til at forsøge at udbedre de sikkerhedsmæssige mangler, så udspringstårnet igen kan genåbne,« siger Malene Rask, der er centerchef for Kultur, Fritid og Borgerservice, og fortsætter:

»Udspringstårnet er en meget populær idrætsfacilitet, som bruges af mange både frivillige og foreninger, og derfor har alle parter selvfølgelig været rigtig ærgerlige over, at vi midlertidigt måtte lukke det. Sikkerheden er altid første prioritet, og sammen med de frivillige og foreningerne ser vi frem til at få igangsat de tiltag, som er nødvendige, for at alle igen trygt og sikkert kan benytte området.«

De frivillige og foreningerne fra Havneforum i Halsskov Havn har hjulpet med at indhente tilbud på flere af tiltagene, og de hjælper desuden med bøjeafmærkning omkring aktivitetszonerne alt sammen under rådgivning fra Slagelse Kommunes Entreprenørservice.

Vigtig del af vandsportsmiljøet i kommunen

»Aktiviteter på vand er blevet utrolig populære gennem de seneste år, og udspringstårnet og moleområdet er en vigtig del af vandsportsmiljøet i Halsskov Havn. Vi er rigtige ærgerlige over, at det måtte lukke, og derfor var vi mange som hurtigt tilbød kommunen at hjælpe til, så udspringstår-net og moleområdet kan håbe hurtigst muligt igen og ikke mindst være klar til Active Day’ vandsportsfestival,« siger Henrik Bach, der er repræsentant fra Korsør Erhvervsforening og fra Havneforum i Halsskov Havn.

De forbedrede sikkerhedsforhold forventes at koste anslået 250.000 kroner, som blandt andet finansieres ved en omprioritering af driftsbudgettet til idrætsfaciliteter.

Øverst: Det gule udspringstårn på Halsskov. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.