Byrådsmedlem undrer sig

Slagelse.News — »Det undrer mig, at kommunen har sagt, at den ikke har nogen kommentarer til sagen. For jeg og det øvrige Socialudvalg er aldrig blevet spurgt, om vi vil komme med en kommentar,« lyder det fra byrådsmedlem Christopher Trung.

Kommunen havde ingen kommentarer til stigning i alvorlige fejl på socialområdet, hvilket får byrådsmedlem Christopher Trung (løsgænger) til at undre sig. Det oplyser han til Slagelse.News.

Bekymrende sager i Ankestyrelsen

Ankestyrelsens seneste overblik over omgørelsesprocenter i landets 98 kommuner, kendt som “Danmarkskortet”, maler bestemt ikke et lyst billede for Slagelse Kommune. Rapporten viser, at alt for mange borgere med behov for hjælp. Det kan for eksempel være borgere med handicap, der klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser og får medhold fra Ankestyrelsen.

»Det er selvfølgelig godt, at borgerne får rettet op på fejl ved hjælp af Ankestyrelsen, men det bekymrer mig dybt, at så mange sager overhovedet når til dette punkt,« forklarer Christopher Trung og henviser til, at kommunen får rigelig med tid til at genoverveje, om de nu også har gjort alting rigtigt, inden en sag bliver sendt ind til Ankestyrelsen i forbindelse med, at en borger har indgivet en klage.

Tallene taler deres tydelige sprog

I 2023 har Slagelse Kommune tabt 45 procent af ankesagerne både på børne- og voksenhandicapområdet. På hele social- og handicapområdet taber kommunen mere end hver tredje ankesag, hvilket er en stigning fra år 2022. Det samlede antal ankesager i Slagelse Kommune sidste år var 151 sager. Det oplyser Christopher Trung.

»Det kan tage flere måneder for Ankestyrelsen at behandle en klagesag. Det er derfor meget bedre for borgerne, hvis fejlene bliver fanget af kommunen, i stedet for at de skal vente på Ankestyrelsen, sådan så kommunen kan nå at rette op på fejlen uden at borgeren skal vente i endnu længere tid,« forklarer han.

Stikprøver af ikke-påklagede sager

Christopher Trung understreger desuden, at Ankestyrelsen tidligere har foretaget stikprøver af de ikke-påklagede sager. Her viste det sig, at der var alvorlige fejl i 25-50 procent af de sager, hvor borgerne ikke har klaget.

»Man kan derfor ikke antage, at de sager, der ikke bliver klaget over, er i orden,« tilføjer han.

Noget, der i øvrigt undrer Christopher Trung, er, at Ankestyrelsen har udtalt, at Slagelse Kommune har valgt ikke at kommentere på tallene.

»Det undrer mig at kommunen har sagt, at den ikke har nogen kommentarer til sagen. For jeg og det øvrige Socialudvalg er aldrig blevet spurgt, om vi vil komme med en kommentar,« oplyser han.

Øverst: Byrådsmedlem Christopher Trung (løsgænger). (Foto: Christopher Trung / Facebook / Skærmbillede). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/gdaz